EURODEZVOLTARE SRL (furnizor autorizat de formare profesionala), beneficiar al proiectului   Acces la formare pentru dezvoltare, ID POSDRU 128/5.1/G/134978, anunta finalizarea cursului de calificare CAMERISTA la Galati, in data de 08.12.2015, si sustinerea examenului final in data de 09.12.2015, locatia de desfasurare fiind Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu.

Cursul de formare profesionala a avut o durata totala de 360 de ore (120 ore de teorie si 240 ore de practica). Evaluarea se va face conform Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare. Evaluarea finala se va face pe baza unui test scris de cunostinte teoretice si practice generale iar pentru obtinerea certificatului de absolvire cursantul trebuie sa obtina media finala minim 6. În urma absolvirii cursului se va obţine un certificat de absolvire. Cursul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Varstnice şi de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice şi este autorizat de ANC (Autoritatea Naţionala pentru Calificări).

Proiectul “Acces la formare pentru dezvoltare” ID POSDRU 128/5.1/G/134978 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” si este implementat de EURODEZVOLTARE SRL, furnizor autorizat de formare profesională, in calitate de beneficiar, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă GALAȚI, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă VRANCEA, Fundatia Dezvoltare in Europa si OMNIA ACADEMY din Italia

Contact:

Manager Proiect, Veronica CODREANU

Expert promovare, Nicoleta MITREA

Tel: 031 7115220 / Fax:  021 7115228

E mail: info@eurodezvoltare.ro

Website proiect: www.acceslaformare.ro