Implementarea proiectului cu titlul “Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate” se suspenda, din motive obiective, pentru 2 luni, incepand de la data de 20.04.2015 (intervalul 20.04.2015 – 19.06.2015) in urma aprobarii Actului Aditional nr. 2 la Contractul de finantare nr. SMIS 50850/31.03.2014,  beneficiar Confederatia Nationala a Sindicatelor libere din Romania-Fratia, cu nr. de identificare contractului POSDRU/158/1.4/142011,  Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenție 1.4 –„Calitate in formare profesionala continua”, in cadrul procesului de implementare a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, susţinut din fonduri provenite din instrumente structurale, care includ si asistenţă financiară nerambursabilă alocată Romaniei prin intermediul Fondului social European,

Astfel, graficul de derulare a proiectului devine urmatorul: 01.04.2014 – 30.11.2015, din care lunile 20.04.2015 – 19.06.2015 (suspendate).

  • Semnare contract 31.03.2014;
  • Demarare proiect: 1.04.2014
  • Suspendare proiect: cu data de 20.04.2015
  • Sfarsit perioada suspendare proiect: 19.06.2015
  • Demarare proiect dupa suspendare: 20.06.2015
  • Finalizare proiect dupa suspendare: 30.11.2015
  • Depunere cerere rambursare finala: 31.12.2015

Mentionam ca suspendarea a fost necesara pentru remedierea/contracararea problemelor intampinate pe parcursul procesului de implementare, iar in perioada de suspendare partenerii vor actiona in vederea recrutarii grupului tinta si pregatirii activitatilor.