Acceseaza Buletin Informativ Martie 2015 realizat in cadrul proiectului strategic „Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate”, ID POSDRU/158/1.4/S/142011