Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România-Frăția (CNSLR-Frăția), în parteneriat cu S.C. Eurodezvoltare SRL, Fundația Dezvoltare în Europa și Unionservices SRL – Verona, Italia, organizează in cadrul proiectului strategic „Sustenabilitate în turism prin formarea de calitate urmatorele activitati:

Activitati de instruire a furnizorilor de FPC privind calitatea in formarea profesionala

Incepand cu luna iunie 2015 vor fi organizate urmatoarele activitati la care sunt invitati sa participe  reprezentanti ai furnizorilor de formare profesionala:

 1. Organizarea unui seminar pentru instruirea personalului furnizorilor de FPC autorizati, privind asigurarea calitatii in formarea profesionala a adultilor (participanti: 50 de persoane / 40 de furnizori de FPC).

Seminarul va fi organizat in Bucuresti, in luna iunie 2015Participarea grupului tinta la activitati este GRATUITA (Fundatia Dezvoltare in Europa asigura prin proiect, transport pana si din Bucuresti, cazarea si masa pentru participanti).

 1. Organizarea programelor de formare profesională pentru personalul furnizorilor autorizați FPC publici și privați:

Astfel, vor fi organizate doua cursuri, dupa cum urmeaza:

 • «EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE» cod COR : 242405, durata – 40 orepregatire teoretica si practica, numar total de participanti – 25 de persoane (maxim. 2 reprezentanti din partea fiecarui furnizor).
 • «MANAGER DE IMBUNATATIRE PROCESE», cod COR: 242108, durata – 60 ore pregatire teoretica si practica, numar total de participanti – 25 de persoane ( 2 reprezentanti din partea fiecarui furnizor).

Programele de formare profesionala vor fi organizate in Bucuresti, incepand cu luna iulie 2015. Participarea grupului tinta la activitati este GRATUITA (Fundatia Dezvoltare in Europa asigura prin proiect, transport pana si din Bucuresti, cazarea si masa pentru participanti).

 

 1. Suport pentru minim 12 furnizori de FPC in vederea autorizarii pentru programe de formare profesionala care au la baza Standardele ocupationale pentru Educatie si Formare profesionala (SO) dezvoltate si pretestate in cadrul proiectului.

Costurile cu autorizarea vor fi acoperite din proiect.

Grupul tinta eligibil pentru aceste activitati este format din:

 • Furnizori publici și privați de formare profesională continuă care activeaza in sectorul turism- ospitalitate
 • Personal al furnizorilor publici și privați de formare profesională continuă din sectorul turism-ospitalitate (formatori, organizatori/ conceptori/ consultanți în formare, manageri de formare, administratori de formare, etc.

 

Dezvoltarea Cadrului National al Calificarilor (CNC) cu 10 noi calificari necesare in turism.

In acest sens, se vor intreprinde urmatoarele actiuni:

 1. Activitati de cercetare in vederea identificarii nevoilor de calificari si ocupatii specifice sectorului turistic si elaborarea a doua studii. (A3). Activitatea se va desfasura in lunile iunie-august.
 2. Actiuni de instruire a expertilor implicati in dezvoltarea/revizuirea Standardelor ocupationale, respectiv:
 • Organizarea unui Seminar de instruire a expertilor sectoriali din Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CS THR), privind metodologiile de elaborare, verificare si validare sectoriala a standardelor ocupationale si calificarilor profesionale corespunzatoare. (A5) – activitate a fost planificata pentru luna iulie
 • Organizarea unei izite de lucru in tara partenerului transnational pentru membrii comitetelor sectorial, in vederea asigurarii schimbului de experienta si bune practici si dezvoltarea metodologica a programelor de formare profesionala in turism. (A6) – activitate a fost planificata pentru luna iulie
 • Dezvoltarea de noi calificari relevante pentru turism – elaborarea/revizuirea si depunerea pentru verificare si validare sectoriala  de catre comitetul sectorial (CS THR) a 10 Standarde ocupationale pentru ocupatiile prioritare identificate in studiul realizat, in conformitate cu metodologia in vigoare. (A7) – incepand cu luna iulie

 

Dezvoltarea capacitatii de a raspunde la schimbarile intervenite pe piata muncii in turism cu programe de formare de calitate si adecvate dinamicii acestui sector la  nivelul a 40 de furnizori autorizati de FPC din sectorul public si privat din 5 regiuni ale tarii (Bucuresti Ilfov,  Vest, Sud-Muntenia, Centru si Nord Vest).

 

Acest lucru se va realiza prin urmatoarele activitati:

 • Testarea procedurilor, metodologiilor si mecanismelor pentru formarea si evaluarea competentelor pentru 3 Standarde Ocupationale elaborate (proiectare si organizarea a 3 cursuri de initiere / 12 serii). (A8) – activitate care se va desfasura efectiv in lunile octombrie – noiembrie 2015.
 • Furnizare de asistenta pentru furnizori FPC in vederea autorizarii programelor de formare proiectate si testate in cadrul proiectului (minim 12 furnizori asistati pentru autorizare).(A9) – august– noiembrie 2015.
 • Elaborarea unui raport de evaluare a procesului de formare profesionala in sectorul turism-ospitalitate. (A10) octombrie – noiembrie 2015.

 

Implementarea acestor activitati va conduce la implementarea unui sistem coerent si unitar de asigurare a calitatii programelor de formare in turismul romanesc, orientate spre calitate, competente si cerintele pietei muncii, cu accent pe ocupatiile specifice turismului balnear si de sanatate.