Administratorul de pensiune turistică iși desfașoară activitatea în cadrul pensiunii turistice – unitate de cazare şi alimentaţie publică – și derulează activități cu agenţii de turism, furnizori, bănci, administraţie şi ordine publică.

Administrarea pensiunii turistice are ca scop principal profitabilitatea și succesul pe piaţa turistică.

Lista unităților de competență:

COMPETENȚE FUNDAMENTALE

Comunicarea eficientă la locul de muncă

1. Primeşte şi transmite informaţii;

2. Participă la discuţii

Munca în echipa multidisciplinară

1. Identifică membrii echipei;

2. Stabileşte obiectivele;

3. Facilitează schimburile de informaţii

Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului

1. Culege informaţiile;

2. Clasifică informaţiile;

3. Păstrează informaţiile;

4. Actualizează informaţiile

COMPETENȚE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE

Promovarea imaginii pensiunii

1. Menţine o ambianţa plăcută în cadrul pensiunii

2. Asigură respectarea regulilor de conduită a personalului pensiunii

3. Asigură activităţi de promovare

4. Revizuieşte metodele de promovare

Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice

1. Asigură resursele necesare

2. Organizează sistemul de securitate al pensiunii

3. Organizează serviciile de cazare

4. Organizează şi amenajează spaţiile de cazare şi anexele pensiunii

5. Organizează serviciile de servire a mesei

6. Instruieşte personalul angajat al pensiunii

Urmărirea aplicării NPM şi NPSI

1. Instruieşte personalul pentru aplicarea unor măsuri de urgenţă

2. Urmăreşte şi aplică NTSM şi NPSI

3. Aplică masuri în cazul sesizării unor situaţiile critice

Verificarea gestionării financiare

1. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor financiare

2. Negociază preţurile cu furnizorii şi clienţii în vederea rentabilizării activităţii

3. Supraveghează întocmirea situaţiilor financiare lunare, a finalizării tranzacţiilor cu clienţii

COMPETENȚE SPECIFICE OCUPAŢIEI

Promovarea directă a produsului turistic

1. Prezintă clientului programele turistice

2. Propune clienţilor variante posibile ale produselor turistice speciale

3. Promovează destinaţiile turistice noi

Încheierea contractelor cu clienţii

1. Prezintă clienţilor contractul-cadru

2. Negociază clauzele contractuale

3. Verifică completarea corectă şi semnarea contractului de către client

Efectuarea operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie

1. Pregăteşte pensiunea pentru sosirea clienţilor programaţi /neprogramaţi

2. Pregăteşte sectorul recepţie pentru sosirea clienţilor programaţi /neprogramaţi

3. Întâmpină şi înregistrează clienţii

4. Organizează plecarea clienţilor

5. Întocmeşte rapoarte specifice

Asigurarea unui climat favorabil turiştilor

1. Monitorizează starea de spirit a turiştilor cazaţi în pensiune

2. Asigură confortul turiştilor

3. Asigură securitatea turiştilor şi valorilor

4. Intermediază relaţiile dintre turişti şi personalul care asigură serviciile turistice

Oferirea serviciilor pensiunii către client

1. Identifică nevoile clientului

2. Oferă clientului pachete de servicii

Organizarea programelor turistice opţionale

1. Asigură desfăşurarea obiectivelor programului în termenele stabilite

2. Realizează activităţi turistice în afara programului

3. Rezolvă situaţiile de criză

4. Asigură fluiditatea şi respectarea programului

Oferirea informaţiilor de interes turistic

1. Întocmeşte fişa de documentare

2. Furnizează informaţii de interes turistic

3. Adaptează modalităţile de transmitere a informaţiilor

Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

1. Recepţionează reclamaţiile clienţilor

2. Verifică exactitatea reclamaţiilor clienţilor

3. Soluţionează reclamaţiile clienţilor