Infirmiera este cea care ajuta persoanele pe care le ingrijeste sa-si indeplineasca activitatile vietii cotidiene, care efectueaza ingrijiri cu privire la functii de intretinere si continuitate a vietii acestora, care contribuie la ameliorarea starii lor de sanatate si la refacerea  autonomiei, in masura in care este posibil. Ea  isi exercita activitatea in mediul spitalicesc sau extraspitalicesc, în  sectorul medical, medico-social sau social.
Infirmiera colaboreaza cu asistenta/asistentul medical si se afla in subordinea acesteia/acestuia, cel mai adesea in cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la  îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.

Lista unitatilor de competenta:

COMPETENTE FUNDAMENTALE

1. Planificarea propriei activităţi (acordarea de îngrijiri cu respectarea normelor igienico-sanitare aplicabile la locul de muncă persoanei îngrijite corespunzător vârstei şi regimurilor recomandate, asigurarea normelor de confort ale persoanei îngrijite, supravegherea stării de sănătate cu respectarea recomandărilor şefului ierarhic, comunicarea cu persoana îngrijită, acordarea de ajutor la activităţile zilnice ale persoanei îngrijite)

Elemente de competenta:

a. Identifică activităţile specifice

b. Ierarhizează activităţile ce urmează a fi derulate

c. Estimează perioada de timp necesară derulării activităţilor recomandate de şeful ierarhic

d. Evaluează şi adaptează programul zilnic în funcţie de nevoi

2. Perfecţionarea continua (Surse de informare: publicaţii de specialitate, cărţi referitoare la tehnicile de îngrijire specifice vârstei şi diagnosticelor, prospecte de produse noi de igienizare, medicamente, alimente)

Elemente de competenta:

a. Identifică nevoile de formare specifică

b. Participă la cursuri de perfecţionare

c. Aplică în practica cunoştinţele dobândite

3. Lucrul în echipa multidisciplinară (Membrii echipei pot fi: medic, asistent medical, asistent social, psiholog, logoped, neuropsihiatru, medic pediatru, educator, consilier psiho-pedagogic, lucrătorul social, şeful de secţie, asistenta şefă, instructor educator)

Elemente de competenta:

a. Colaborează cu membrii echipei

b. Participă la stabilirea obiectivelor echipei

c. Facilitează schimburile de informaţii

d. Respectă recomandările asistentei

COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE

4. Comunicarea interactivă (obstacole posibile: vârsta persoanei ingrijite, incapacitatea acesteia de a forma relaţii normale de ataşament (ataşament excesiv şi nediscriminat sau respingerea oricărei persoane), tulburări de comportament (agresivitate excesivă, conflictualitate, episoade prelungite de pierdere a controlului /hiperactivitate sau încăpăţânare excesivă), probleme emoţionale (stima de sine scăzută, teamă excesivă sau auto-blamare, somnambulism), incapacitate de adaptare la noi medii (spital, centre de îngrijire şi asistenţă, grădiniţă, la şcoală, liceu, într-un grup etc), dezabilităţi ale persoanei îngrijite, lipsa stimulării persoanei în a comunica, limbaj inaccesibil, prea specializat)

Elemente de competenta:

a. Identifică forma de comunicare adecvată

b. Utilizează limbajul specific

c. Identifică deficienţele de comunicare

d. Menţine dialogul cu interlocutorii

5. Respectarea drepturilor persoanei îngrijite (drepturile înscrise în Constituţia României, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ale bolnavilor, ale pacienţilor, legislaţia de protecţie specială, Convenţia Europeană cu Privire la Drepturile Omului, colaborarea cu autorităţi responsabile de aplicarea legislaţiei în vigoare)

Elemente de competenta:

a. Culege informaţii privind respectarea drepturilor persoanei îngrijite

b. Urmăreşte respectarea drepturilor persoanei îngrijite

c. Intervine în cazul încălcării drepturilor persoanei îngrijite

6. Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite (sesizarea din timp a eventualelor tulburări şi, pe cât posibil, prevenirea apariţiilor lor, urmărirea evoluţiei afecţiunilor pentru a preveni, opri sau încetini agravarea fenomenului, alimentaţia; refuzul alimentelor sau lichidelor, modificări ale ritmului somn-veghe: modificări cantitative ale somnului (hiposomniehipersomnii), modificări calitative ale somnului (coşmaruri), modificări în comportament)

Elemente de competenta:

a. Identifică starea de sănătate a persoanei îngrijite

b. Urmăreşte starea de sănătate a persoanei îngrijite

c. Aplică proceduri de intervenţie în stări critice ale persoanei îngrijite

d. Pregăteşte persoana îngrijită pentru investigaţii medicale

COMPETENTE SPECIFICE

7. Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite (alimentaţia persoanei cu HIV/SIDA care are nevoie de supliment de hrană, alimentaţia persoanelor imobilizate, alimentaţia persoanelor fără discernământ, alimentaţia şi reechilibrarea hidro-electrolitică, alimentaţia persoanei care are nevoie de hrană lichidă şi/sau pasată, alimentaţia şi hidratarea persoanei cu febră, alimentaţia persoanei cu pareza spastică, alimentaţia persoanei cu boli ale aparatului digestiv, alergiilor alimentare, diabetului ş.a., anorexie, disfagii, bulimie, polifagie, polidipsie, alimentaţia persoanei cu hidratare insuficientă, obiceiuri alimentare, gusturi personale şi deprinderi care ţin de educaţie, obişnuinţe, religie, cultură, venituri)

Elemente de competenta:

a. Transportă alimentele de la oficiu/bloc alimentar la masa/patul persoanei îngrijite

b. Pregăteşte persoana îngrijită dependent pentru alimentare şi hidratare 

c. Ajuta persoana îngrijită la activitatea de hrănire şi hidratare

8. Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită (materiale: detergenţi, săpun, clorură de var, apă, cloramină, alcool sanitar, etc. )

Elemente de competenta:

a. Igienizează camera şi dependinţele

b. Igienizează obiectele persoanei îngrijite

c. Aplică măsuri de igienă personală

d. Aplică normele igienico sanitare şi de sănătate în muncă

9. Acordarea îngrijirilor de igienă (igiena tegumentelor, igiena mucoaselor (nas, gât, urechi), igiena
fanerelor (tăierea unghiilor), perierea părului; Obiecte specifice: oliţă, urinar, ploscă)

Elemente de competenta:

a. Acordă îngrijiri de igienă corporală

b. Ajută persoana îngrijită la satisfacerea nevoilor fiziologice 

c. Menţine igiena lenjeriei persoanei îngrijite

10. Transportarea rufăriei (tipul de instituţii: spitale, centre de îngrijire şi asistenţă socială, creşe, cămine, centre de tip familial, apartamente protejate, policlinici, centre de zi, persoane fizice la domiciliul acestora)

Elemente de competenta:

a. Colectează lenjeria şi rufele murdare

b. Transportă rufele murdare

c. Preia / distribuie rufele curate

11. Transportul persoanelor îngrijite (accesorii: cadru, baston, scaun cu rotile, cărucior, hamuri, cadru pentru mers, ţarc, targă)

Elemente de competenta:

a. Respectă tipul de mobilizare

b. Mobilizează beneficiarii

c. Ajută la transportul persoanelor îngrijite

d. Însoţeşte persoana îngrijită în vederea efectuării unor investigaţii

e. Ajută la transportul decedaţilor

Sursa: anc.edu.ro