Luni, 14 decembrie 2015, la orele 13:00, la sala de conferințe a Cercului Militar Național (Str. Constantin Mille, nr. 1, București) va avea loc Conferința finală a proiectului „CALIFICAREA ANGAJAȚILOR – PREMIZĂ A DEZVOLTĂRII CARIEREI” ID POSDRU 164/2.3/S/141815.

Proiectul este implementat de către EURODEZVOLTARE SRL în parteneriat cu UNIUNEA JUDEȚEANĂ A SINDICATELOR SANITAS BACĂU, SINDICATUL JUDEȚEAN SANITAS GALAȚI, SINDICATUL JUDEȚEAN SANITAS PRAHOVA și UNIONSERVICES SRL, în regiunile de dezvoltare București-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia și Nord-Est.

Agenda evenimentului cuprinde raportarea rezultatelor proiectului și promovarea parteneriatului regional și transnațional prin valorificarea, multiplicarea și facilitarea transferului de bune practici în formare profesională, calificare-recalificare, în domeniile sănătate, igienă, servicii sociale, turism și alte industrii/servicii.

Vor fi prezentate rezultatele proiectului, dintre care amintim: 1 website al proiectului, 1 conferinţă de lansare, 1 conferință intermediară, 16 seminarii de informare, 4 conferințe regionale, 2444 persoane consiliate și înscrise la cursuri; 89 de serii de cursanți care au finalizat cursurile gratuite de calificare/recalificare; 1 vizită de studiu în Italia;  diseminare de materiale informative; 1 “Ghid de orientare și consiliere profesională pentru angajați”; 1 Ghid „Calitate în formarea profesională a adulților – condiție pentru asigurarea competitivității economice și sociale”; 1 Ghid „Metode și tehnici de dezvoltare a carierei”; Schimb de experiență transnațional etc.

Dintre invitați vor face parte membrii echipei de implementare și de management, atât din partea partenerilor cât și din partea liderului de parteneriat, mass-media locală, grupul țintă implicat în proiect și alte persoane interesate.

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactați:

Veronica Codreanu, Manager Proiect

Tel:  031/711 52 20  /  Fax: 031/711 52 28

E-mail: info@eurodezvoltare.ro

www.dezvoltarecariera.ro

screen-16.07.27[27.01.2016]