Putem dobândi deprinderi, cunoștințe și atitudini din mediul familial și social, văzând, lucrând și experimentând. Dar cea mai bună metodă de a le dobândi organizat și rațional este să urmăm un curs special de formare, pentru că:

- suntem într-un grup care are aceleași interese și cu care putem discuta utilizând aceeași limbă: cea profesională

-  putem primi explicațiile referitoare la motivul pentru care este bine să procedăm așa și nu altfel

- putem intra într-o competiție care să ne stimuleze

- urmăm un parcurs logic al dezvoltării competențelor

- avem de-a face cu formatori cu experiență în domeniul pentru care ne pregătim

- primim un feedback rapid printr-un sistem de evaluare continuă

- suntem puși în situații reale de muncă în care ne familiarizăm cu mediul în care vom putea lucra.

Un curs de formare organizat presupune o evaluare finală și o răsplată a eforturilor participantului printr-un certificat de calificare. Trebuie să fim foarte atenți de la bun început la organismele care acreditează un organizator de formare profesională: pe piața muncii nu sunt recunoscute decât certificatele eliberate în urma acreditării furnizorului de formare de către CNFPA ( actualul ANC).

Ce ar trebui să facem pentru a absolvi cu succes un curs de formare profesională?

- să fim prezenți: prezența permanentă la curs ne economisește timpul; dacă absentăm și trebuie să recuperăm  cunoștințele pe care le-am pierdut, avem nevoie de mult mai mult timp, fiindcă trebuie să căutăm explicațiile pe care, altfel, le-am fi primit imediat; cât despre deprinderi, acestea sunt, practic pierdute prin neprezentare, la fel ca și comportamentele și atitudinile profesionale

- să fim activi: simpla prezență nu este suficientă; este bine să fim atenți și activi. Noile metode de formare sunt adaptate noilor tehnologii și pun mare accent pe imagine, mișcare, sunet, pe dialog, pe comunicare. Profitați, așadar și nu asistați pasivi la programe

-  să fim decenți. Comportamentul într-un grup trebuie să demonstreze respect pentru ceilalți. Asta înseamnă că:

  • nu trebuie să folosești un limbaj neadecvat
  • nu trebuie să vorbești tare
  • nu trebuie să discuți ceva înafara subiectului cu altcineva în timp ce formatorul sau colegii tăi dezbat un subiect sau fac o demonstrație
  •  nu trebuie să vorbești la telefon în timpul sesiunilor formative
  • nu trebuie să te joci la telefon în timpul sesiunilor formative
  • nu trebuie să te evidențiezi printr-o ținută nepotrivită

- să nu ne sfiim să cerem lămuriri

- să utilizăm materialele suport puse la dispoziție de către organizator: orare, suporturi de curs, fișe de lucru, manuale, bibliografii, cd-uri etc.

- în stagiile de practică să urmăm îndeaproape indicațiile tutorelui (instructorului): practica va constitui posibilitatea de a lucra având o nouă viziune asupra meseriei

- în vizitele documentare să avem o atitudine decentă, pentru că, acolo, nu suntem numai niște învățăcei care observă realitățile de muncă dintr-o altă țară, ci și reprezentanții României.