Cursul de calificare pentru ocupatia de CAMERISTA (Nivel I, Cod COR 514201) se desfasoara in cadrul proiectului cu titlul: “ACCES LA FORMARE PENTRU DEZVOLTARE”, ID POSDRU 128/5.1/G/134978. Cursantii parcurg 120 de ore – pregatire teoretica si 240 de ore – instruire practica, la final fiind evaluati pe baza unor criterii prestabilite.

Cursul de CAMERISTA are o serie de OBIECTIVE GENERALE. Participantul trebuie sa stie la finalul cursului:

 • Să efectueze curătenia spatiului de cazare dintr-o structură de primire turistică, inclusiv a grupului sanitar propriu
 • Să efectueze curătenia spatiilor de folosintă comună
 • Să-si organizeze activitatea zilnică
 • Să efectueze servicii suplimentare specifice compartimentului de etaj
 • Să utilizeze documentele operative specifice
 • Să comunice în limba modernă
 • Să cunoască si să aplice normele de sănătate, securitate si igienă a muncii si pe cele referitoare la situatiile de urgentă

MODULUL 1: IGIENA, SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII 

Total ore: 28

Teorie:      12

Practică:   16

1. NOTIUNI DE IGIENĂ SPECIFICE ACTIVITĂTII OSPITALIERE

 • Legislatia privind respectarea normelor igienico-sanitare în unitătile ospitaliere
 • Igiena individuală: starea de sănătate, echipamentul de lucru, reguli de igienă în timpul desfăsurării activitătii specifice

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ RESPECTE SI SĂ APLICE NORMELE DE IGIENĂ – Să aplice legislatia si reglementările privind igiena la locul de muncă, Să ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc la locul de muncă

2. NOTIUNI DE SĂNĂTATE SI SECURITATE A MUNCII

 • Surse care pot provoca accidente
 • Factori care influentează sănătatea si securitatea muncii
 • Acordarea primului ajutor

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ RESPECTE SI SĂ APLICE NORMELE DE SĂNĂTATE SI SECURITATE A MUNCII – Să ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc la locul de muncă

3. NORME SSU

 • Situatiile de urgentă
 • Acordarea primului ajutor

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ RESPECTE SI SĂ APLICE NORMELE REFERITOARE LA SITUATIILE DE URGENTĂ

MODULUL 2: TEHNICA ACTIVITATII DE CAZARE 

Total ore: 302

Teorie:       78

Practică:   224

1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A HOTELULUI/STRUCTURII OSPITALIERE

 • Compartimente, sectoare, personal
 • Rolul compartimentului de etaj
 • Atributiile personalului de etaj
 • Tehnici de comunicare si sistemul relational
 • Organizarea activitătii zilnice a compartimentului de etaj

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ-SI ORGANIZEZE ACTIVITATEA ZILNICĂ – Să constientizeze rolul cameristei în angrenajul de activităti hoteliere, Să-si pregătească activitatea în functie de îndrumările primite la careu;

2. ECHIPAMENTE, DOTĂRI, USTENSILE, UTILAJE SI MATERIALE DE LUCRU

 • Echipamentul personal de lucru si protectie
 • Echipamente, ustensile si utilaje specifice curăteniei spatiilor hoteliere
 • Materiale de curătenie, întretinere dezinfectie, igienizare
 • Reguli de utilizare, păstrare si depozitare a echipamentelor, ustensilelor, utilajelor necesare desfăsurării activitătii specifice

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ UTILIZEZE ECHIPAMENTUL – Să aleagă materialele si ustensilele potrivite tipului de spatiu care urmează a fi curătat, întretinut, igienizat; Să folosească corect aceste materiale; Să le depoziteze si să le păstreze respectând normele în vigoare;

3. CURĂTENIA, INTRETINEREA SI AMENAJAREA SPATIILOR HOTELIERE

 • Tipologia spatiilor hoteliere
 • Ordinea cronologică a curăteniei spatiilor hoteliere
 • Curătenia spatiului de cazare
 • Curătenia spatiilor de folosintă comună

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ EFECTUEZE ACTIVITĂTILE SPECIFICE – Să întretină spatiile de cazare libere, Să curete si să igienizeze spatiile de cazare eliberate, inclusiv grupurile sanitare comune, Să curete, să igienizeze si să întretină spatiile de cazare ocupate, Să curete si să igienizeze spatiile de folosintă comună, Să asigure circuitul lenjeriei hoteliere;

4. SERVICIILE SUPLIMENTARE CU SPECIFIC DE ETAJ

 • Clasificarea serviciilor hoteliere
 • Serviciile suplimentare cu specific de etaj: organizare, modalităti de efectuare

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ EFECTUEZE SERVICII SUPLIMENTARE – Să controleze existenta comenzilor de servicii sau să le înregistreze corect, Să efectueze serviciul în conformitate cu standardul hotelului, Să completeze documentele adecvate, Să transmită clientului serviciul împlinit

5. DOCUMENTE SPECIFICE ACTIVITĂTII ETAJULUI

 • Situatia camerelor ocupate si libere
 • Lista sosirilor
 • Raportul de etaj
 • Bonul de servicii/prestatii
 • Registrul de obiecte uitate
 • Raportul defectiunilor

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ COMPLETEZE DOCUMENTELE OPERATIVE SPECIFICE – Să descifreze si să interpreteze documentele de lucru, Să completeze documentele de lucru, Să transmită documentele de lucru

6. REZOLVAREA SITUATIILOR PARTICULARE: ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

 • Rezolvarea reclamatiilor
 • Situatiile particulare: tipologie, modalităti de rezolvare
 • Comunicarea cu clientul

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ REZOLVE PROBLEMELE LEGATE DE CLIENTI – Să adopte atitudinea si măsurile cele mai potrivite statutului de cameristă atunci cînd situatia o cere

MODULUL 3: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Total ore: 30

Teorie:      30

Practică:  –

1. FORMULE DE SALUT, DE PREZENTARE SI DE POLITETE

 • Functii si posturi în ospitalitate
 • Formule de salut

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ SALUTE SI SĂ SE PREZINTE

2. TIMPUL SI SPATIUL

 • Ora, ziua, luna, anotimpul, anul
 • Camera, etajul: număr, situare

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ FOLOSEASCĂ ADECVAT NUMERALUL – Să înteleagă si să exprime numărul camerei, numărul etajului, pozitia camerei fată de lift si scară; Să înteleagă si să comunice ora, ziua, luna, anotimpul, anul, tarifele si taxele pentru serviciile hoteliere;

3. DOTAREA SPATIILOR

 • spatii hoteliere
 • echipamente si dotări în cameră

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ NUMEASCĂ OBIECTELE EXISTENTE ÎN CAMERĂ – Să înteleagă si să exprime propozitii simple legate de obiectele si echipamentele existente în spatiile hoteliere;

4. REZOLVAREA RECLAMATIILOR

 • defectiuni
 • stări de spirit
 • regulile casei

OBIECTIVE DE REFERINTA: SĂ CONTRIBUIE LA REZOLVAREA SITUATIILOR – Să înteleagă reclamatiile si să răspundă pozitiv la ele.