Cursul de perfectionare COMPETENTE ANTREPRENORIALE va fi derulat in cadrul proiectului cu titlul: “ACCES LA FORMARE PENTRU DEZVOLTARE”, ID POSDRU 128/5.1/G/134978 si se va desfasura pe parcursul a 30 de ore – instruire teoretica si 30 de ore – instruire practica.

Cursul de COMPETENTE ANTREPRENORIALE cuprinde 14 module:

1. Introducere in antreprenoriat
2. Initierea unei afaceri
3. Organizarea activitatii
4. Strategia de marketing
5. Negocierea contractelor
6. Politica de promovare
7. Finantarea unei afaceri
8. Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii
9. Managementul personalului
10. Evidenta contabila
11. Sistemul de evidenta financiara
12. Strategiile de dezvoltare si riscurile afacerii    
13. Logistica necesara derularii afacerii
14. Planul de afaceri

In urma parcurgerii acestor module, participantii trebuie sa dobandeasca o serie de competente specifice:

1. Introducere in antreprenoriat

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa demonstreze in postura de lider, in orice situatie, cinci calitati esentiale de leadership care descriu latura etica a spiritului intreprinzator;
 • Sa explice si altor colegi modul in care un lider poate sa isi dezvolte calitatile prin aplicarea princiipiilor de baza.

2. Initierea unei afaceri

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa explice colegilor pasii de initiere a unei afaceri;
 • Sa identifice reusrsele necesare demararii unei afaceri;
 • Sa planifice afacerea, tinand cont de evolutiile pietei si de mediul de afaceri in care ar dori sa activeze.

3. Organizarea activitatii

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa identifice activitatile cheie intr-o organizatie;
 • Sa identifice elementele de management al calitatii si sa le incadreze in functie de diferite domenii de activitate ale firmelor.

4. Strategia de marketing

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa defineasca piata tinta a organizatiei;
 • Sa  calculeze cota de piata;
 • Sa faca diferente intre ciclul de viata al produselor;
 • Sa identifice componentele unei campanii de marketing.

5. Negocierea contractelor

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa  intocmeasca un contract comercial;
 • Sa identifice si sa interpreteze diferite tipuri de contracte comerciale;
 • Sa foloseasca in fata colegilor diferite tehnici de negociere, in functie de o situatie data.

6. Politica de promovare

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa defineasca piata potentiala pentru o firma data;
 • Sa cunoasca caracteristicile achizitiilor publice;
 • Sa identifice cai de promovare a unei afaceri folosind comertul electronic.

7. Finantarea unei afaceri

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa identifice posibile surse de finantare pentru o afacere data;
 • Sa calculeze indicatorii financiari;
 • Sa identifice pentru o afacere data surse externe de finantare.

8. Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa diferentieze tipuri de contracte comerciale internationale;
 • Sa enumere 3 forme de proprietate intelectuala.

9. Managementul personalului

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa realizeze o organigrama a unei firme;
 • Sa identifice elemente precum: fisa postului, pozitia ierarhica, competentele, postul;
 • Sa enumere in fata colegilor cel putin trei modalitati de recompensare a angajatilor;
 • Sa enumere in fata colegilor cel putin doua modalitati de motivare non-financiara a personalului.

10. Evidenta contabila

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa identifice diferite conturi;
 • Sa stabileasca necesitatile fiecaruri document de evidenta contabila.

11. Sistemul de evidenta financiara

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa faca diferenta intre diferite situatii financiare;
 • Sa recunoasca indicatorii financiari.

12. Strategiile de dezvoltare si riscurile afacerii    

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa ia decizii si sa stabileasca prioritati pe baza analizei datelor de intrare si de iesire;
 • Sa ia in considerare atat beneficiile cat si costurile unei investii;
 • Sa anticipeze si sa analizeze riscuri si oportunitati pentru a gestiona un plan, in orice situatie.

13. Logistica necesara derularii afacerii

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa enumere cel putin 4 tipuri de stocuri la nivel de firma;
 • Sa diferentieze tipurile de aprovizionare;
 • Sa analizeze 3 tipuri de distributie date, pentru o situatie anume, si sa enumere cel putin 2 modalitati de reducere a costurilor;
 • Sa enumere cel putin 2 tipuri de servicii post-vanzare.

14. Planul de afaceri

OBIECTIVE DE REFERINTA

 • Sa definesca utilitatea unui plan de afaceri;
 • Sa intocmeasca un plan de afaceri.