Cursul de calificare MECANIC AUTO va fi derulat in cadrul proiectului cu titlul: “ACCES LA FORMARE PENTRU DEZVOLTARE”, ID POSDRU 128/5.1/G/134978 si se va desfasura pe parcursul a 240 ore – pregatire teoretica si 480 ore – pregatire practica.

Cursul de MECANIC AUTO cuprinde 6 module:

MODULUL I:  ASIGURAREA CALITATII SI SECURITATEA MUNCII – 48 ore de pregatire (16 ore teorie + 32 ore practica)

MODULUL II: DOCUMENTATIE TEHNICA SI MENTENANTA AUTOMOBILULUI – 102 ore de pregatire (36 ore teorie + 66 ore practica)

MODULUL III: ASAMBLAREA ELEMENTELOR MECANICE ALE MIJLOACELOR DE TRANSPORT – 66 ore de pregatire (22 ore teorie + 44 ore practica)

MODULUL IV: FLUIDE SI UZURI ALE AUTOMOBILULUI – 148 ore de pregatire (48 ore teorie + 100 ore practica)

MODULUL V: CONSTRUCTIA, FUNCTIONAREA SI EXPLOATAREA INSTALATIILOR AUTOMOBILULUI – 188 ore de pregatire (62 ore teorie + 126 ore practica)

MODULUL VI: INTRETINEREA, REPARAREA SI  DIAGNOSTICAREA AUTOMOBILULUI – 168 ore de pregatire (56 ore teorie + 112 ore practica)

In urma parcurgerii acestor module, participantii trebuie sa dobandeasca o serie de competente specifice:

MODULUL I :  ASIGURAREA CALITATII SI SECURITATEA MUNCII

COMPETENTE SPECIFICE:
 1. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
 2. Evalueaza consecinţele  ne-respectării regulilor de igienă.
 3. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă
 4. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.
 5. Isi stabileste o strategie de dezvoltare a carierei profesionale
 6. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.
 7. Explica şi aplica metode standardizate de asigurare a calităţii,
 8. Formulează opinii separate pe o temă dată
 9. Citeşte şi utilizează documente scrise
 10. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

MODULUL II : DOCUMENTATIE TEHNICA SI MENTENANTA AUTOMOBILULUI 

COMPETENTE SPECIFICE:
 1. Execută desene de ansamblu
 2. Citeşte desene de execuţie
 3. Interpretează planuri de operaţii
 4. Specifică lucrările curente de întreţinere ale motorului .
 5. Efectuează operaţii pregătitoare în vederea reviziilor.
 6. Efectuează lucrări de revizie tehnică
 7. Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini
 8. Comunică prin Internet

MODULUL III : ASAMBLAREA ELEMENTELOR MECANICE ALE MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

COMPETENTE SPECIFICE:
 1. Defineşte elementele componente ale asamblărilor
 2. Identifică elementele structurale şi proprietăţile
 3. Evidenţiază particularităţile constructive şi funcţionale ale elementelor mecanice
 4. Asamblează elementele structurale

MODULUL IV : FLUIDE SI UZURI ALE AUTOMOBILULUI 

COMPETENTE SPECIFICE:
 1. Stabileşte tipul de combustibil în funcţie de tipul motorului
 2. Selectează uleiurile de motor în funcţie de condiţiile de exploatare
 3. Stabileşte fluidele de răcire
 4. Respectă normele de P.S.I., de protecţia muncii şi protecţia mediului la manipularea fluidelor de lucru
 5. Interpretează diagrama de uzură si caracterizează fenomenul
 6. Identifică tipurile de uzuri şi factorii determinanţi
 7. Efectuează măsurători pentru determinarea gradului de uzură

MODULUL V : CONSTRUCTIA, FUNCTIONAREA SI EXPLOATAREA INSTALATIILOR AUTOMOBILULUI 

COMPETENTE SPECIFICE:
 1. Identifică componentele instalaţiilor electrice de pe mijlocul de transport
 2. Defineşte rolul funcţional al componentelor electrice şi electronice în cadrul instalaţiei
 3. Selectează aparatele de măsură şi control în funcţie de tipul aplicaţiei
 4. Efectuează operaţiile de măsurare specificate în documentaţia tehnică
 5. Aplică prescripţiile privind exploatarea instalaţiilor electrice de pe mijlocul de transport
 6. Explicatia
 7. Expunere
 8. Aplicatii practice

MODULUL VI : INTRETINEREA, REPARAREA SI  DIAGNOSTICAREA AUTOMOBILULUI 

COMPETENTE SPECIFICE:
 1. Alege mijloacele necesare executării operaţiilor de întreţinere şi reparare a automobilelor
 2. Execută operaţii de întreţinere a automobilelor
 3. Execută operaţii de reparare a automobilelor
 4. Specifică defectele posibile ale componentelor automobilului şi cauzele apariţiei acestora
 5. Precizează parametrii de stare şi parametrii de diagnosticare pentru fiecare componentă auto
 6. Alege metode şi mijloace folosite la diagnosticarea componentelor auto
 7. Utilizează tehnici şi tehnologii de control, verificare şi măsurare pentru stabilirea diagnosticului