o

Titlu proiect: „Acces la formare pentru dezvoltare” ID POSDRU 128/5.1/G/134978

acceslaformare

Buget gestionat: 2.169.137,00 lei (95% fonduri europene si buget de stat, 5% contributia proprie a Beneficiarului)

Obiectiv principal: Creşterea nivelului de competitivitate pentru 469 de şomeri, şomeri tineri, şomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunea de dezvoltare Sud-Est, prin implementarea unui complex flexibil şi articulat de măsuri active în vederea promovării şi facilitării integrării acestora pe piaţa muncii, în sprijinul dezvoltării regionale, creşterii competitivităţii resurselor umane şi promovării coeziunii economice şi sociale.

Descriere proiect: Proiect de tip grant

Durata: 18 luni

Perioada de implementare: 31.03.2014-15.12.2015

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), doi parteneri naționali AJOFM Galați, AJOFM Vrancea și un partener transnațional Eurodocet SRL, Omnia Academy

Regiuni de implementare: Regiunea Sud Est: Județele Vrancea, Galați

Rezultate obtinute: 2 centre de informare şi consiliere operaţionalizate la sediul AJOFM GALAŢI şi AJOFM VRANCEA prin intermediul cărora au fost consiliate  947 persoane; 10 cursuri de calificare (2 sesiuni Cofetar, 2 sesiuni Măcelar , 1 sesiune Brutar, 3 sesiuni Cameristă, 1 sesiune Bucătar, 1 sesiune Mecanic auto) şi 9 cursuri de specializare (2 sesiuni Expert achizitii publice, 4 sesiuni Inspector/Referent resurse umane, 2 sesiuni Competențe informatice, 1 sesiune Competențe antreprenoriale) adresate unui număr de 502 participanţi; 19 module suplimentare de pregătire în “Tehnici de căutare activă a unui loc de muncă”; 1 Ghid de orientare şi consiliere a şomerului în obţinerea unui loc de muncă, diseminat în 500 exemplare; 100 absolvenţi angajaţi în unităţi de profil din judeţele Galaţi şi Vrancea.

 

o

Titlu proiect: „Calificarea angajatilor – premiza a dezvoltarii carierei” ID POSDRU/164/2.3/S/141815

 

dezvoltarecariera

Buget gestionat: 13.016.244,00 lei (95% fonduri europene si buget de stat, 5% contributia proprie a Beneficiarului)

Obiectiv principal: Cresterea competitivitatii a 2324 persoane angajate pe piata muncii din care 61% cu nivel scazut de calificare, necalificate sau cu calificari redundante, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

Descriere proiect: Proiect strategic

Durata: 18 luni

Perioada de implementare: 02.05.2014-31.12.2015

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), trei parteneri naționali SANITAS Bacău, SANITAS Galați, SANITAS Prahova și un  partener transnațional UNION SERVICES SRL

Regiuni de implementare: București-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia și Nord-Est

Rezultate obținute : 1 website al proiectului, 1 conferinţă de lansare, 1 conferință intermediară, 16 seminarii de informare, 4 conferințe regionale, 2444 persoane consiliate și înscrise la cursuri; 13 programe de calificare/recalificare furnizate: Bucătar, Cameristă, Cofetar-patiser, Ospătar (Chelner Vânzător în unități de alimentație, Tehnician în hotelărie, Agent de curațenie, Baby-sitter, Îngrijitoare bătrani la domiciliu, Îngrijitoare copii, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu, Infirmieră, Tehnician maseur, Administator pensiune turistică ( 89 de serii, 20-28 participanți pe serie), 1 vizită de studiu în Italia;  diseminare de materiale informative; 1 “Ghid de orientare și consiliere profesională pentru angajați”; 1 Ghid „Calitate în formarea profesională a adulților – condiție pentru asigurarea competitivității economice și sociale”; 1 Ghid „Metode și tehnici de dezvoltare a carierei”; Schimb de experiență transnațional.

o

o

 Titlu proiect: „Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate” ID POSDRU/158/1.4/S/142011

 

site_turismcalitate

Buget gestionat: 4.338.090 lei

Obiectivul principal: Implementarea unui sistem coerent și unitar de asigurare a calității programelor de formare în turismul românesc, orientate spre calitate, competențe și cerințele pieței muncii, cu accent pe ocupațiile specifice turismului balnear și de sănătate.

Descriere proiect: Proiect strategic

Durata: 18 luni

Perioada de implementare:  28.03.2014-31.12.2015

Parteneriat: CNSLR Frăția (Solicitant), doi parteneri nationali SC EURODEZVOLTARE SRL, FUNDAȚIA DEZVOLTARE ÎN EUROPA si un  partener transnațional UNIONSERVICES SRL – Verona, Italia

Regiuni de implementare: București-Ilfov, Vest, Sud-Muntenia, Centru, Nord-Vest

Rezultate obținute: 1 seminar de instruire a experților sectoriali din Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CSTHR); 1 vizită de lucru în țara partenerului transnațional, pentru personalul/membrii comitetelor sectoriale, experții implicați în realizarea modelului de asigurare a calității în formarea profesională și personalul furnizorilor de formare profesională; specialiști din partea a 40 de furnizori din sectorul turism, hoteluri, restaurante formați pentru asigurarea calității în FPC prin: 2 programe de formare profesională a personalului furnizorilor de FPC în ocupațiile Evaluator de competențe profesionale și Manager îmbunătățire procese; 1 seminar de instruire a personalului furnizorilor de FPC privind asigurarea calității în formarea profesională; 1 model de asigurare a calității în formarea profesională a adulților realizat în cadrul proiectului; 2 studii privind prioritățile în ceea ce privește dezvoltarea de calificări și ocupații specifice sectorului turistic în România și analiza comparativă a hărților ocupaționale din Romania și Italia; 10 Standarde ocupaționale pentru educație si formare profesională elaborate sau revizuite, pentru ocupațiile prioritare la nivel sectorial (Bucătar, Ajutor bucătar, Bucătar șef, Barman, Ospatăr, Șef de sală Restaurant, Ajutor ospătar, Receptioner de hotel, Cameristă, Bucătar specialist vegetarian/dietetician ); 4 Standarde Ocupaționale dintre cele elaborate/revizuite prin proiect pretestate; 12 serii de programe de formare profesională (pilot) de tip inițiere (4 serii Bucătar, 1 serie Cameristă, 2 serii Ospătar, 5 serii Recepționer ); 12 furnizori FPC asistați în vederea autorizării programelor de formare proiectate și testate în cadrul proiectului; 1 raport de evaluare a procesului de formare profesională în sectorul turism-ospitalitate.

o

Titlu proiect: „Alege o cariera in turism-ospitalitate – calificarea si recalificarea angajatilor in regiunile Sud Est, Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov” ID POSDRU/80/2.3/S/46538

 

 

Buget gestionat : 16.626.586 lei (95% fonduri europene și buget de stat, 5% contribuția proprie a Beneficiarului)

Descriere proiect: proiect strategic

Durata: 3 ani

Perioada de implementare: 01.11.2010 – 31.10.2012

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), doi parteneri naționali S.C Tourism Hotel and Restaurant Consulting Group SRL, Camera de Comerț și Industrie Prahova și un partener transnațional Confcommercio Verona

Regiuni de implementare: Sud Muntenia, Sud Est și București Ilfov

Obiectivul principal: Dezvoltarea fortei de munca din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii, ca urmare a cresterii nivelului de orientare si performanta profesionala a 850 de persoane angajate in 3 regiuni cu potential ridicat de dezvoltare al sectorului turism-ospitalitate (B-Ilfov, S-E si S-Muntenia), prin promovarea de programe inovative de informare si calificare/recalificare, orientare profesionala, corelate cu nevoile unei piete dinamice a muncii, cerintele de competitivitate si principiile durabilitatii.

Rezultate obținute: 7 spoturi audio; 1 website al proiectului; 1 ghid de orientare profesională în turism-ospitalitate; 1 ghid de acordare servicii de orientare și consiliere profesională; 3 conferinte și 6 seminarii de informare; 1 platformă de diseminare a serviciilor “la distanță”; 11 vizite de studiu în Italia; promovarea proiectului prin realizarea unei campanii de mediatizare radio a unor spoturi dedicate celor 7 meserii din proiect, 504 angajați din sectorul turism-ospitalitate calificați/recalificați pentru ocupații specifice turismului (Cameristă, Bucătar, Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, Cofetar-Patiser, Administrator Pensiune Turistică, Tehnician în hotelărie, Agent de turism/ghid) prin organizarea a 42 de serii de cursuri de formare profesionala; diseminare de materiale informative; elaborarea de materiale suport pentru ceilalți furnizori de formare profesională.

o

Titlu proiect: „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare  Sud – Est, Sud – Muntenia, Bucuresti – Ilfov” ID POSDRU/82/5.1/S/58409

 

Buget gestionat 16.393.889 lei  (95% fonduri europene si buget de stat, 5% contributia proprie a Beneficiarului)

Descriere proiect: proiect strategic

Durata: 3 ani

Perioada de implementare: 01.11.2010 – 31.10.2012

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), cinci parteneri naționali AJOFM Galați, AJOFM Tulcea, AJOFM Prahova, Camera de Comerț și Industire Prahova, S.C Tourism Hotel and Restaurant Consulting Group SRL și un partener transnațional Unionservices Verona-Italia

Regiuni de implementare: Sud Muntenia, Sud Est și București Ilfov

Obiectivul general al proiectului: facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, a șomerilor tineri și a persoanelor  aflate în căutarea unui loc de muncă prin obținerea de competențe și calificări profesionale corespunzătoare cerințelor pieței muncii din domeniul turismului în regiunile de dezvoltare Sud – Est, Sud – Muntenia și București – Ilfov în vederea obținerii unui loc de muncă și a combaterii șomajului.

Rezultate obținute: 478 de șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – calificate/recalificate pentru ocupații specifice turismului (Administrator Pensiune Turistică, Lucrător hotelier, Tehnician în hotelărie, Bucătar, Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, Cofetar-Patiser, Cameristă); 4 centre de informare în regiunile de referință; 1100 persoane orientate și consiliate; 12 vizite de studiu în Italia pentru absolvenții cursurilor de formare profesională; 159 absolvenți ai cursurilor de formare profesională plasați în cadrul întreprinderilor active în regiunile de referință din proiect; 6 seminarii și mese rotunde; 3 conferințe regionale; 1 website proiect actualizat cu informații din cadrul proiectului; materiale informative publicate și diseminate (3000 pliante, 300 de cd-uri, 300 afișe, 60 bannere); 1 ghid de bune practici elaborat și publicat în 1200 exemplare; 6 buletine de informare on-line.

o

Titlu proiect: „Competente pentru adaptabilitate, flexicuritate si durabilitate in sectorul ospitalitatii si turismului” ID POSDRU/81/3.2/S/53431

 

Buget gestionat 13.708.940 lei (95% fonduri europene și buget de stat, 5% contribuția proprie a Beneficiarului)

Descriere proiect: proiect strategic

Durata: 3 ani

Perioada de implementare: 01.08.2011 - 31.07.2014

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), trei parteneri naționali S.C Tourism Hotel and Restaurant Consulting Group SRL, Camera de Comerț și Industrie Prahova, Camera de Comerț și Industrie Brașov și un partener transnațional  ASCOM SERVIZI Padova, Unita Semplice di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e Adolescentologia
Dipartimento di Pediatria di PADOVA.

Regiuni de implementare: Centru, Sud Est, Sud Muntenia si București Ilfov

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de adaptabilitate a angajaților din microîntreprinderi și IMM-uri din sectorul turism – ospitalitate prin încurajarea investiției în instruirea și dezvoltarea profesională a angajaților – cadru principal pentru îmbunătățirea performanței și a competitivității economice – prin programe de actualizare a competențelor angajaților în contextul promovării inovării, eficienței organizaționale și corelării competențelor cu cerințele unei piețe dinamice a muncii.

Rezultate obținute: 189 manageri/ întreprinzători/ persoane fizice autorizate care au participat la cursuri de specializare/ perfecționare profesională; 460 de angajați care au participat la cursuri de specializare/ perfecționare profesională; 14 vizite de studiu în Italia pentru absolvenții cursurilor de formare profesională; 1 rețea de Centre de Resurse Regionale de acordare a unor servicii suport, de consiliere și asistență personalizată pentru manageri, persoane fizice autorizate, întreprinzători sau angajați pentru flexibilizarea și securizarea pieței muncii în sectorul turism-ospitalitate și cu privire la tehnicile de preparare a unei alimentații sănătoase; realizarea și diseminarea a două ghiduri de bune practici (1 Ghid informativ privind flexibilizarea şi securizarea pieţei muncii în sectorul turism-ospitalitate , 1 Ghid de informare cu privire la tehnicile de preparare a unei alimentaţii sănătoase), 1 caravană de promovare a principiilor flexicurității și durabilității în turism ”Flexicuritate si durabilitate in turism”.

o

Titlu proiect: „Panificatie si patiserie, comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii!” ID POSDRU/45/5.1/G/17102

Buget gestionat estimat: 500 000 euro (95% finanțare europeană și buget de stat, 5% contribuția Beneficiarului)

Descriere proiect: proiect tip grant

Durata: 2 ani

Perioada de implementare: 03.08.2009-31.07.2011

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), trei parteneri naționali AJOFM Galați, AJOFM Brăila, AJOFM Tulcea și un partener transnațional Studio Tosi, Italia

Regiune de implementare: Sud Est, județele Galaţi, Brăila, Tulcea

Obiectivul general al proiectului: Creșterea ratei de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor prin îmbunătățirea și extinderea competențelor profesionale ale șomerilor, persoanelor inactive și persoanelor în căutarea unui loc de muncă în județele Tulcea, Braila, Galați pentru a răspunde cerințelor potențialilor angajatori din sectoarele turism și comerț în sprijinul dezvoltării regionale, creșterii competivității resurselor umane și promovării coeziunii economice și sociale.

Rezultate obținute: elaborarea a 4 planuri de formare profesională; 76 certificate de calificare obţinute de către participanţii la cursurile FPC (Bucătar, Ospătar, Cofetar-patiser, Comerciant-vânzător mărfuri alimentare ); 4 vizite de studiu / schimb de experienţă realizate în ţara de origine a partenerului transnațional; 1500 persoane informate despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului; 200 șomeri orientați și consiliați în alegerea programului individual de instruire, prevăzut în cadrul proiectului, realizarea ghidurilor de bune practici.

o

Titlu proiect: „Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea, Braila si Galati!”  ID POSDRU/45/5.1/G/32941

Buget gestionat estimat: 500 000 euro (95% finanțare europeană și buget de stat, 5% contribuția Beneficiarului)

Descriere proiect: proiect tip grant

Durata: 2 ani

Perioada de implementare: 03.08.2009-31.07.2011

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), trei parteneri nationali AJOFM Galați, AJOFM Brăila, AJOFM Tulcea, și un partener transnațional Confcomercio Verona, Italia

Regiune de implementare: Sud Est, județele Brăila, Galați și Tulcea

Obiectivul general al proiectului: Crearea de noi modalități de acces și menținere pe piața muncii pentru șomeri tineri, șomeri de lungă durată și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și aportul semnificativ la reducerea ratei de șomaj în Regiunea Sud-Est prin integrarea unui model de stimulare a angajării și promovarea dezvoltării cunoștintelor prin educație practică pentru a răspunde cerințelor potențialilor angajatori din sectoarele turism și comerț în sprijinul dezvoltării regionale, creșterii competitivității resurselor umane și promovării coeziunii economice și sociale.

Rezultate obținute: elaborarea a 4 planuri de formare profesională; 73 certificate de calificare obţinute de către participanţii la cursurile FPC; 4 vizite de studiu / schimb de experienţă realizate în ţara de origine a partenerului transnațional; 1500 persoane informate despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului; dezvoltarea unui instrument de gestiune și evidențiere a competențelor profesionale inițiale, intermediare și finale ale șomerilor  în vederea identificării necesităților de formare individuală; diagnosticarea deficitului de competențe și identificarea unui plan de dezvoltare profesională  a 200 de șomeri din județele vizate; 200 șomeri orientați și consiliați în alegerea programului individual de instruire prevăzut în cadrul proiectului.

 

o

Titlu proiect: „Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova!”  ID POSDRU/46/5.1/G/37735

 

Buget gestionat estimat: 500 000 euro (95% finanțare europeană și buget de stat, 5% contribuția Beneficiarului)

Descriere proiect: proiect tip grant

Durata: 2 ani

Perioada de implementare: 03.08.2009-31.07.2011

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), un partener național Camera de Comerț și Industrie Prahova și un partener transnațional Confcomercio Verona, Italia.

Regiune de implementare: Sud Muntenia, județul Prahova

Obiectivul general al proiectului: creșterea ratei de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii prin îmbunătățirea și extinderea competențelor profesionale ale șomerilor, șomerilor tineri, șomerilor de lungă durată,  a persoanelor inactive și persoanelor în căutarea unui loc de muncă din Judetul Prahova pentru a răspunde cerințelor potențialilor angajatori din sectorul turistic în sprijinul dezvoltării regionale, creșterii competitivității resurselor umane și promovării coeziunii economice și sociale.

Rezultate obtinute: 74  șomeri calificați și certificați prin cursuri de formare profesională (Bucătar, Cofetar-patiser, Ospătar (Chelner) Vânzător în unități de alimentație), 1 ghid de bune practici, 3 vizite de studiu organizate în Verona, Italia care au oferit oportunitatea de a intra în contact cu realități de muncă reprezentative din sectorul de referință și totodată posibilitatea de a-și verifica atât cunoștintele, cât și abilitățile deprinse în orele de aplicații practice susținute de lectori italieni, în cadrul vizitelor de studiu/schimb de experiență organizate în țara partenerului transnațional, 200 șomeri orientați și consiliați în alegerea programului de instruire individuală prevăzut în cadrul proiectului, 3 cursuri de formare profesională realizate într-o manieră interactivă, utilizându-se metodologii specifice educației adulților, 74 certificate de calificare obținute de cursanți  recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei  si Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

o

Titlu proiect: „Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere – Formare profesionala continua in domeniile mecanica, servicii si constructii de masini”  ID POSDRU/24/2.3/G/39076

 

Buget gestionat estimat: 500 000 euro (95% finanțare europeană și buget de stat, 5% contribuția Beneficiarului)

Descriere proiect: proiect tip grant

Durata: 2 ani

Perioada de implementare: 01.09.2009-31.08.2011

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), un partener național AJOFM Brăila și un partener transnațional Confartigeanato Verona, Italia

Regiune de implementare: Sud Est, județul Brăila

Obiectivul general al proiectului: Creșterea nivelului de calificare și a competivității profesionale pe piața muncii a persoanelor angajate în domeniile mecanică, servicii și construcții de mașini din județul Brăila. Dezvoltarea și furnizarea unui program complex de formare profesională în vederea dezvoltării capitalului uman (calificare/recalificare) din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, ca o necesitate obiectivă într-o societate bazată pe cunoaștere.

Rezultate obtinute: Elaborarea a 3 planuri de formare profesională; 116 certificate de calificare obţinute de către participanţii la cursurile FPC; 6 vizite de studiu/schimb de experienţă realizate în ţara de origine a partenerului  transnațional; 6 stagii de practică desfășurate la agenți economici din domeniile mecanică, servicii și construcții de mașini, un ghid de bune practici.

o

Titlu proiect: „Formare profesionala in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate!”  ID POSDRU/24/2.3/G/39226

 

Buget gestionat estimat: 500 000 euro (95% finanțare europeană și buget de stat, 5% contribuția Beneficiarului)

Descriere proiect: proiect tip grant

Durata: 2 ani

Perioada de implementare: 01.09.2009-31.07.2011

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), un partener național Camera de Comerț și Industrie Prahova și un partener transnațional Confcomercio Verona, Italia

Regiune de implementare: Sud Muntenia

Obiectivul general al proiectului: Creşterea nivelului de calificare şi a competivităţii profesionale pe piaţa muncii a persoanelor angajate în domeniul turism şi industrie alimentară din judeţul Prahova. Dezvoltarea şi furnizarea unui program complex de formare profesională în vederea dezvoltării capitalului uman (calificare/recalificare) din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, ca o necesitate obiectivă într-o societate bazată pe cunoaştere.

Rezultate obtinute: Elaborarea a 6 planuri de formare profesională; 109 certificate de calificare de nivel 1 şi 2 obţinute de către participanţii la cursurile FPC; 6 vizite de studiu / schimb de experienţă realizate în ţara de origine a partenerului 2, Italia cu participarea a 93 absolvenţi; 6 vizite de studiu / schimb de experienţă realizate în ţara de origine a partenerului 2, Italia cu participarea a 93 absolvenţi, oferirea de servicii de orientare si consiliere a șomerilor în alegerea programului de instruire individual prevăzut în cadrul proiectului, realizare ghiduri de bune practici.