Titlu proiect: „Acces la formare pentru dezvoltare” ID POSDRU 128/5.1/G/134978

 

acceslaformare

Obiectiv principal: Creşterea nivelului de competitivitate pentru 469 de şomeri, şomeri tineri, şomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunea de dezvoltare Sud-Est, prin implementarea unui complex flexibil şi articulat de măsuri active în vederea promovării şi facilitării integrării acestora pe piaţa muncii, în sprijinul dezvoltării regionale, creşterii competitivităţii resurselor umane şi promovării coeziunii economice şi sociale.

Descriere proiect:

Proiect strategic

Perioada de implementare – 18 luni

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), AJOFM Galati, AJOFM Vrancea, FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA, Omnia Academy (partener transnational)

Regiuni de implementare: Regiunea Sud Est: Judetele Vrancea, Galati

Rezultate asteptate: 2 centre de informare şi consiliere operaţionalizate la sediul AJOFM GALAŢI şi AJOFM VRANCEA prin intermediul cărora vor fi consiliate minim 469 persoane, etc.; 10 cursuri de calificare şi 7 cursuri de specializare adresate unui număr de minim 427 participanţi; 17 module suplimentare de pregătire în “Tehnici de căutare activă a unui loc de muncă”; 1 Ghid de orientare şi consiliere a şomerului în obţinerea unui loc de muncă diseminat în 500 exemplare; 47 absolvenţi angajaţi în unităţi de profil din judeţele Galaţi şi Vrancea

 

Titlu proiect: „Calificarea angajatilor – premiza a dezvoltarii carierei” ID POSDRU/164/2.3/S/141815

 

dezvoltarecariera

Obiectiv principalCresterea competitivitatii a 2324 persoane angajate pe piata muncii din care 61% cu nivel scazut de calificare, necalificate sau cu calificari redundante, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

Descriere proiect:

Proiect strategic

Perioada de implementare – 18 luni

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), SANITAS Bacau, SANITAS Galati, SANITAS Prahova, UNION SERVICES SRL (partener transnational)

Regiuni de implementare: Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Est

Rezultate asteptate: Minim 2324 angajati calificati/ recalificati;  Minim 2324 persoane orientate si consiliate;  1 analiza a nevoilor de FPC în vederea calificarii/ recalificarii în domeniile din cadrul proiectului;  2 spoturi radio elaborate si mediatizate;  3 conferinte de presa (lansare/ intermediara/ închidere proiect);  4 conferinte regionale;  16 seminarii de informare si promovare;  minim 10000 de persoane informate;  13 materiale didactice video demonstrative, diseminate pe website-ul proiectului;  1 “Ghid de orientare si consiliere profesionala pentru angajati” diseminat în 2324 exemplare; 1 Ghid “Calitate în formarea profesionala a adultilor – conditie pentru asigurarea competitivitatii economice si sociale” diseminat în 500 exemplare;  1 Ghid “Metode si tehnici de dezvoltare a carierei” diseminat în 500 exemplare; etc

 

 Titlu proiect: „Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate” ID POSDRU/158/1.4/S/142011

 

site_turismcalitate

Obiectiv principal: implementarea unui sistem coerent și unitar de asigurare a calitatii programelor de formare in turismul romanesc, orientate spre calitate, competente si cerintele pietei muncii, cu accent pe ocupatiile specifice turismului balnear si de sanatate.

Descriere proiect:

Proiect strategic

Perioada de implementare – 18 luni

Parteneriat: CNSLR Fratia (Solicitant), EURODEZVOLTARE SRL, FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA, UNIONSERVICES SRL VERONA, ITALIA

Rezultate asteptate:

 • 1 studiu pentru identificarea calificarilor necesare in turismul romanesc
 • 1 studiu privind analiza comparativa a hartilor ocupationale din turism in Romania si Italia
 • 2 programe de formare profesionala, adresate personalului furnizorilor publici si privati de formare profesionala continua (50 de participanti)
 • 1 model de asigurare a calitatii formarii profesionale in turism, pus la dispozitia furnizorilor FPC din grupul tinta al proiectului
 • 1 seminar de instruire a expertilor sectoriali din Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CSTHR), privind metodologiile de elaborare, verificare si validare sectoriala a analizelor ocupationale, a standardelor ocupationale si calificarilor profesionale corespunzatoare
 • O vizita de lucru in tara partenerului transnational, pentru personalul/ membrii comitetului sectorial, expertii implicati in realizarea modelului de asigurare a calitatii in formarea profesionala si personalul furnizorilor de formare profesionala
 • 10 Standarde Ocupaționale elaborate/revizuite
 • 3 programe de formare ,,pilot” dezvoltate in baza Standardelor Ocupationale elaborate / revizuite
 • 12 cursuri de initiere, adresate membrilor organizatiilor sindicale (lucratori in unitati de turism, hoteluri, restaurante, baze de agrement), dezvoltate in cadrul celor 3 programe de formare ,,pilot”  (300 de participati)
 • 12 furnizori de formare profesionala asistati in vederea autorizarii a minim 1 program de formare profesionala din cele 3 testate in cadrul proiectului
 • 1 raport de evaluare a FPC in turismul romanesc.

 

Titlu proiect: „Alege o cariera in turism-ospitalitate – calificarea si recalificarea angajatilor in regiunile Sud Est, Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov” ID POSDRU/80/2.3/S/46538

Buget gestionat 16.626.586 lei (95% fonduri europene si buget de stat, 5% contributia proprie a Beneficiarului)

Descriere proiect:

- proiect strategic

- perioada de implementare – 3 ani

- parteneriat: 2 parteneri nationali si un partener transnational

- regiuni de implementare: 3 regiuni de dezvoltare a RomanieiSud Muntenia, Sud Est si Bucuresti Ilfov

- rezultate asteptate: 42 de cursuri de formare profesionala, 478 de absolventi ai cursurilor de calificare, 2 ghiduri de bune practici, 7 categorii de materiale audio – video

Principalele activitati: organizarea a 42 de serii de cursuri de formare profesionala in 7 din ocupatiile principale din domeniul turism: ospatar, bucatar, camerista, tehnician de hotel, agent de turism – ghid, cofetar – patiser si administrator pensiune turistica concretizate prin obtinerea certificatului de calificare  a peste 470 de angajati, promovarea proiectului prin realizarea unei campanii de mediatizare radio a unor spoturi dedicate celor 7 meserii din proiect, elaborarea de materiale suport pentru ceilalti furnizori de formare profesionala, realizarea unei platforme online de consiliere a cursantilor.

 

Titlu proiect: „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare  Sud – Est, Sud – Muntenia, Bucuresti – Ilfov” ID POSDRU/82/5.1/S/58409

Buget gestionat 16.393.889 lei  (95% fonduri europene si buget de stat, 5% contributia proprie a Beneficiarului)

Obiectivul general al proiectului: facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor de lunga durata, a somerilor tineri si a persoanelor  aflate in cautarea unui loc de munca prin obtinerea de competente si calificari profesionale corespunzatoare cerintelor pietei muncii din domeniul turismului in regiunile de dezvoltare Sud – Est, Sud – Muntenia si Bucuresti – Ilfov in vederea obtinerii unui loc de munca si a combaterii somajului.

 Descriere proiect:

- proiect strategic

- perioada de implementare – 3 ani

- parteneriat: 5 parteneri nationali si un partener transnational

- regiuni de implementare: 3 regiuni de dezvoltare a RomanieiSud Muntenia, Sud Est si Bucuresti Ilfov

- rezultate asteptate: 5000 de persoane informate prin intermediul campaniilor de informare regionale, 1000 de persoane vor beneficia de serviciile de orientare si consiliere profesionala din cadrul Centrelor de Informare., 432 de persoane  vor participa la programe integrate de formare profesionala, 130 de persoane angajate in turism in urma participarii la cursurile de formare profesionala.

Principalele activitati: dezvoltarea si furnizarea unor servicii suport prin intermediul a 4 centre de informare, activitate de  recrutare si selectie a grupului tinta, realizare si diseminare ghiduri de bune practici, organizarea programelor de formare profesionala – cursuri de formare profesionala (calificare/recalificare), schimb transnational de experienta si bune practici, campanii regionale de informare si promovare (combatere somaj si sprijinirea ocuparii formale).

 

Titlu proiect: „Competente pentru adaptabilitate, flexicuritate si durabilitate in sectorul ospitalitatii si turismului” ID POSDRU/81/3.2/S/53431

Buget gestionat 13.708.940 lei (95% fonduri europene si buget de stat, 5% contributia proprie a Beneficiarului)

Obiectivul general al proiectului: Cresterea gradului de adaptabilitate a angajatilor din microintreprinderi si IMM-uri din sectorul turism – ospitalitate prin incurajarea investitiei in instruirea si dezvoltarea profesionala a angajatilor – cadru principal pentru imbunatatirea performantei si a competitivitatii economice – prin programe de actualizare a competentelor angajatilor in contextul promovarii inovarii, eficientei organizationale si corelarii competentelor cu cerintele unei piete dinamice a muncii.

Descriere proiect:

- proiect strategic

- perioada de implementare – 3 ani

- parteneriat: 3 parteneri nationali si un partener transnational

- regiuni de implementare: 4 regiuni de dezvoltare a RomanieiCentru, Sud Est, Sud Muntenia, si Bucuresti Ilfov

- rezultate asteptate: 4 programe de formare profesionala adresate managerilor, personelor fizice autorizate si intreprinzatorilor, 9 programe de formare profesionala pentru angajati, 144 manageri/intreprizatori/persone fizice autorizate selectati pentru participarea la cursuri de specializare/perfectionare profesionala, 360 de angajati selectati pentru participarea la cursuri de specializare/perfectionare profesionala, 1 Ghid informativ privind flexibilizarea si securizarea pietei muncii in sectorul turism-ospitalitate, 1 Ghid de informare cu privire la tehnicile de preparare a unei alimentatii sanatoase, 1 caravana de promovare a principiilor flexicuritatii si durabilitatii in turism

Principalele activitati: campanie de informare si promovare oportunitati de specializare/ in turism-ospitalitate, realizare si diseminarea a doua ghiduri de bune practici, programe de specializare profesionala pentru  manageri si intreprinzatori care activeaza in sectorul turism ospitalitate, cursuri de specializare/perfectionare profesionala  pentru angajati din sectorul turism –ospitalitate flexibilizarea si securizarea pietei muncii in sectorul turism-ospitalitate si cu privire la tehnicile de preparare a unei alimentatii sanatoase, schimb transnational de experienta si bune practici, organizarea unor Centre  care asigura servicii suport pentru adoptarea noilor forme de organizare a muncii ”, organizare caravana ”Flexicuritate si durabilitate in turism”.

 

Titlu proiect: „Panificatie si patiserie, comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii!” ID POSDRU/45/5.1/G/17102

Buget gestionat estimate 500 000 euro (95% finantare europeana si buget de stat, 5% contributia Beneficiarului)

Obiectivul general al proiectului: Creșterea ratei de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor prin îmbunătățirea și extinderea competențelor profesionale ale șomerilor, persoanelor inactive și persoanelor în căutarea unui loc de muncă în județele Tulcea, Braila, Galați pentru a răspunde cerințelor potențialilor angajatori din sectoarele turism și comerț în sprijinul dezvoltării regionale,creșterii competivității resurselor umane și promovării coeziunii economice și sociale.

Descriere proiect:

- proiect tip grant

- perioada de implementare – 2 ani

- parteneriat: 3 parteneri nationali si un partener transnational

- regiune de implementare: Sud Est

- rezultate asteptate: 76 – de someri calificați si certificați prin cursuri de formare profesională, 1500 persoane informate despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, 1 ghid de bune practici, 4 vizite de studiu organizate în Verona, 200 șomeri orientați și consiliați în alegerea programului de instruire individuală prevăzut în cadrul proiectului, 4 cursuri de formare profesională realizate într-o manieră interactivă, utilizându-se metodologii specifice educației adulților, 76 certificate de calificare obținute de cursanți recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei  si Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

Principalele activitati: activitate de  recrutare si selectie a grupului tinta, realizare si diseminare ghiduri de bune practici, organizarea programelor de formare profesionala – cursuri de formare profesionala (calificare/recalificare), schimb transnational de experienta si bune practici, elaborarea a 4 planuri de formare profesională, informarea participantilor cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, oferrirea de servicii de orientare si consiliere a șomerilor în alegerea programului de instruire individual prevăzut în        cadrul proiectului.

Titlu proiect: „Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea, Braila si Galati!”  ID POSDRU/45/5.1/G/32941

Buget gestionat estimate 500 000 euro (95% finantare europeana si buget de stat, 5% contributia Beneficiarului)

 

Obiectivul general al proiectului: Creeare de noi modalitati de acces si mentinere pe piata muncii pentru someri tineri, someri de lunga durata si persoane aflate in cautarea unui loc de munca si sa aduca un aport semnificativ la reducerea ratei de somaj in Regiunea Sud-Est. Astfel, se va incerca integrarea unui model de stimulare a angajarii si se va promova dezvoltarea cunostintelor prin educatie practica pentru a raspunde cerintelor potentialilor angajatori din sectoarele turism si comert in sprijinul dezvoltarii regionale, cresterii competitivitatii resurselor umane si promovarii coeziunii economice si sociale

Descriere proiect:

- proiect tip grant

- perioada de implementare – 2 ani

- parteneriat: 3 parteneri nationali si un partener transnational

- regiune de implementare: Sud Est

- rezultate asteptate: 4 cursuri de formare profesională , 1500 persoane informate despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului , 73 de someri calificați si certificați prin cursuri de formare profesională, , 1 ghid de bune practici, 4 vizite de studiu organizate în Verona, 200 șomeri orientați și consiliați în alegerea programului de instruire individuală, 73 certificate de calificare obținute de cursanți recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei  si Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

Principalele activitati: dezvoltarea unui instrument de gestiune si evidentiere a competentelor profesionale initiale, intermediare si finale ale somerilor  in vederea identificarii necesitatilor de formare individuala si ulterior integrarea acestora in intreprinderi din sectoarele turism si comert, diagnosticarea deficitului de competente si identificarea unui plan de dezvoltare profesionala corespunzator pentru 200 de someri din judetele vizate si suport in dezvoltarea capacitatii de a se auto-organiza a persoanelor in cautarea unui loc de munca, dezvoltarea aptitudinilor si a competentelor profesionale prin programe de formare adaptate nevoilor pietei muncii, orientare pe piata muncii si consiliere profesionala.

 

Titlu proiect: „Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova!”  ID POSDRU/46/5.1/G/37735

 

Buget gestionat estimate 500 000 euro (95% finantare europeana si buget de stat, 5% contributia Beneficiarului)

 

Obiectivul general al proiectului: cresterea ratei de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii prin imbunatatirea si extinderea competentelor profesionale ale somerilor, somerilor tineri, somerilor de lunga durata,  persoanelor inactive si persoanelor in cautarea unui loc de munca din Judetul Prahova pentru a raspunde cerintelor potentialilor angajatori din sectorul turistic in sprijinul dezvoltarii regionale, cresterii competitivitatii resurselor umane si promovarii coeziunii economice si sociale.

Descriere proiect:

- proiect tip grant

- perioada de implementare – 2 ani

- parteneriat: un partener national si un partener transnational

- regiune de implementare: Sud Muntenia

- rezultate asteptate: 74  șomeri calificați și certificați prin cursuri de formare profesională, 1 ghid de bune practici, 3 vizite de studiu organizate în Verona, Italia care au oferit oportunitatea de a intra în contact cu realități de muncă reprezentative din sectorul de referință și totodată posibilitatea de a-și verifica atât cunoștintele, cât și abilitățile deprinse în orele de aplicații practice susținute de lectori italieni, în cadrul vizitelor de studiu/schimb de experiență organizate în țara partenerului transnațional, 200 șomeri orientați și consiliați în alegerea programului de instruire individuală prevăzut în cadrul proiectului, 3 cursuri de formare profesională realizate într-o manieră interactivă, utilizându-se metodologii specifice educației adulților, 74 certificate de calificare obținute de cursanți  recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei  si Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

 Principalele activitati: activitate de  recrutare si selectie a grupului tinta, realizare si diseminare ghiduri de bune practici, organizarea programelor de formare profesionala – cursuri de formare profesionala (calificare/recalificare), schimb transnational de experienta si bune practici, elaborarea planuri de formare profesională, informarea participantilor cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, oferirea de servicii de orientare si consiliere a șomerilor în alegerea programului de instruire individual prevăzut în        cadrul proiectului.

Titlu proiect: „Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere – Formare profesionala continua in domeniile mecanica, servicii si constructii de masini”  ID POSDRU/24/2.3/G/39076

 

Buget gestionat estimate 500 000 euro (95% finantare europeana si buget de stat, 5% contributia Beneficiarului)

ctivul general al proiectului: Creșterea nivelului de calificare si a competivității profesionale pe piața muncii a persoanelor angajate în domeniile mecanică, servicii și construcții de mașini din județul Brăila. Dezvoltarea și furnizarea unui program complex de formare profesională în vederea dezvoltării capitalului uman (calificare/recalificare) din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, ca o necesitate obiectivă într-o societate bazată pe cunoaștere.

Descriere proiect:

- proiect tip grant

- perioada de implementare – 2 ani

- parteneriat: un partener national si un partener transnational

- regiune de implementare: Sud Est

- rezultate asteptate: 116 șomeri calificați și certificați prin cursuri de formare profesională, 5 cursuri de formare profesională realizate într-o manieră interactivă, utilizându-se metodologii specifice educației adulților, 5 vizite de studiu care au oferit oportunitatea de a intra în contact cu realități de muncă reprezentative din sectorul de referință și totodată posibilitatea de a-și verifica atât cunoștintele, cât și abilitățile deprinse în orele de aplicații practice susținute de lectori italieni, în cadrul vizitelor de studiu/schimb de experiență organizate în țara partenerului transnațional. (Verona, Italia), 5 stagii de practică desfășurate la agenți economici din domeniile mecanică, servicii și construcții de mașini în cadrul cărora cursanții au dobândit abilitățile și comportamentele specifice activităților desfășurate în aceste domenii, 116 certificate de calificare obținute de cursanți recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei  si Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

Principalele activitati: activitate de  recrutare si selectie a grupului tinta, realizare si diseminare ghiduri de bune practici, organizarea programelor de formare profesionala – cursuri de formare profesionala (calificare/recalificare),  schimb transnational de experienta si bune practici, elaborarea planuri de formare profesională, informarea participantilor cu privire la obiectivele,  activitățile și rezultatele proiectului, oferirea de servicii de orientare si consiliere a șomerilor în alegerea programului de instruire individual prevăzut în cadrul proiectului.

Titlu proiect: „Formare profesionala in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate!”  ID POSDRU/24/2.3/G/39226

Buget gestionat estimate 500 000 euro (95% finantare europeana si buget de stat, 5% contributia Beneficiarului)

 

Obiectivul general al proiectului: Creşterea nivelului de calificare şi a competivităţii profesionale pe piaţa muncii a persoanelor angajate în domeniul turism şi industrie alimentară din judeţul Prahova. Dezvoltarea şi furnizarea unui program complex de formare profesională în vederea dezvoltării capitalului uman (calificare/recalificare) din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, ca o necesitate obiectivă într-o societate bazată pe cunoaştere.

Descriere proiect:

- proiect tip grant

- perioada de implementare – 2 ani

- parteneriat: un partener national si un partener transnational

- regiune de implementare: Sud Muntenia

- rezultate asteptate: 108 angajați certificați și calificați prin cursuri de formare profesională, 6 cursuri de formare profesională realizate într-o manieră interactivă, utilizându-se metodologii specifice educației adulților, 6 stagii de practică desfășurate la agenți economici din domeniile turism și industrie alimentară în cadrul cărora cursanții au dobândit abilitățile și comportamentele specifice activităților desfășurate în aceste domenii, 6 vizite de studiu organizate în Verona, Italia, care au oferit oportunitatea de a intra în contact cu realități de muncă reprezentative din sectorul de referință și totodată posibilitatea de a-și verifica atât cunoștintele, cât și abilitățile deprinse în orele de aplicații practice susținute de lectori italieni, în cadrul vizitelor de studiu/schimb de experiență organizate în țara partenerului transnațional, 1 ghid de bune practici, 108 certificate de calificare obținute de cursanți recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei  si Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

Principalele activitati: activitate de  recrutare si selectie a grupului tinta, realizare si diseminare ghiduri de bune practici, organizarea programelor de formare profesionala – cursuri de formare profesionala (calificare/recalificare),  schimb transnational de experienta si bune practici, elaborarea planuri de formare profesională, informarea participantilor cu privire la obiectivele,  activitățile și rezultatele proiectului, oferirea de servicii de orientare si consiliere a șomerilor în alegerea programului de instruire individual prevăzut în cadrul proiectului.