1.  Titlu proiect: „Acces la formare pentru dezvoltare” ID POSDRU 128/5.1/G/134978

 

acceslaformare

Obiectiv principal: Creşterea nivelului de competitivitate pentru 469 de şomeri, şomeri tineri, şomeri de lungă durată, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunea de dezvoltare Sud-Est, prin implementarea unui complex flexibil şi articulat de măsuri active în vederea promovării şi facilitării integrării acestora pe piaţa muncii, în sprijinul dezvoltării regionale, creşterii competitivităţii resurselor umane şi promovării coeziunii economice şi sociale.

Descriere proiect:

Proiect strategic

Perioada de implementare – 18 luni

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), AJOFM Galati, AJOFM Vrancea, FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA, Omnia Academy (partener transnational)

Regiuni de implementare: Regiunea Sud Est: Judetele Vrancea, Galati

Rezultate asteptate: 2 centre de informare şi consiliere operaţionalizate la sediul AJOFM GALAŢI şi AJOFM VRANCEA prin intermediul cărora vor fi consiliate minim 469 persoane, etc.; 10 cursuri de calificare şi 7 cursuri de specializare adresate unui număr de minim 427 participanţi; 17 module suplimentare de pregătire în “Tehnici de căutare activă a unui loc de muncă”; 1 Ghid de orientare şi consiliere a şomerului în obţinerea unui loc de muncă diseminat în 500 exemplare; 47 absolvenţi angajaţi în unităţi de profil din judeţele Galaţi şi Vrancea

 

2.   Titlu proiect: „Calificarea angajatilor – premiza a dezvoltarii carierei” ID POSDRU/164/2.3/S/141815

 

dezvoltarecariera

Obiectiv principal: Cresterea competitivitatii a 2324 persoane angajate pe piata muncii din care 61% cu nivel scazut de calificare, necalificate sau cu calificari redundante, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

Descriere proiect:

Proiect strategic

Perioada de implementare – 18 luni

Parteneriat: EURODEZVOLTARE SRL (Solicitant), SANITAS Bacau, SANITAS Galati, SANITAS Prahova, UNION SERVICES SRL (partener transnational)

Regiuni de implementare: Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Est

Rezultate asteptate: Minim 2324 angajati calificati/ recalificati;  Minim 2324 persoane orientate si consiliate;  1 analiza a nevoilor de FPC în vederea calificarii/ recalificarii în domeniile din cadrul proiectului;  2 spoturi radio elaborate si mediatizate;  3 conferinte de presa (lansare/ intermediara/ închidere proiect);  4 conferinte regionale;  16 seminarii de informare si promovare;  minim 10000 de persoane informate;  13 materiale didactice video demonstrative, diseminate pe website-ul proiectului;  1 “Ghid de orientare si consiliere profesionala pentru angajati” diseminat în 2324 exemplare; 1 Ghid “Calitate în formarea profesionala a adultilor – conditie pentru asigurarea competitivitatii economice si sociale” diseminat în 500 exemplare;  1 Ghid “Metode si tehnici de dezvoltare a carierei” diseminat în 500 exemplare; etc

3.  Titlu proiect: „Sustenabilitate in turism prin formarea de calitate” ID POSDRU/158/1.4/S/142011

 

 site_turismcalitate

Obiectiv principal: implementarea unui sistem coerent și unitar de asigurare a calitatii programelor de formare in turismul romanesc, orientate spre calitate, competente si cerintele pietei muncii, cu accent pe ocupatiile specifice turismului balnear si de sanatate.

Descriere proiect:

Proiect strategic

Perioada de implementare – 18 luni

Parteneriat: CNSLR Fratia (Solicitant), EURODEZVOLTARE SRL, FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA, UNIONSERVICES SRL VERONA, ITALIA

Rezultate asteptate:

 • 1 studiu pentru identificarea calificarilor necesare in turismul romanesc
 • 1 studiu privind analiza comparativa a hartilor ocupationale din turism in Romania si Italia
 • 2 programe de formare profesionala, adresate personalului furnizorilor publici si privati de formare profesionala continua (50 de participanti)
 • 1 model de asigurare a calitatii formarii profesionale in turism, pus la dispozitia furnizorilor FPC din grupul tinta al proiectului
 • 1 seminar de instruire a expertilor sectoriali din Comitetul Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CSTHR), privind metodologiile de elaborare, verificare si validare sectoriala a analizelor ocupationale, a standardelor ocupationale si calificarilor profesionale corespunzatoare
 • O vizita de lucru in tara partenerului transnational, pentru personalul/ membrii comitetului sectorial, expertii implicati in realizarea modelului de asigurare a calitatii in formarea profesionala si personalul furnizorilor de formare profesionala
 • 10 Standarde Ocupaționale elaborate/revizuite
 • 3 programe de formare ,,pilot” dezvoltate in baza Standardelor Ocupationale elaborate / revizuite
 • 12 cursuri de initiere, adresate membrilor organizatiilor sindicale (lucratori in unitati de turism, hoteluri, restaurante, baze de agrement), dezvoltate in cadrul celor 3 programe de formare ,,pilot”  (300 de participati)
 • 12 furnizori de formare profesionala asistati in vederea autorizarii a minim 1 program de formare profesionala din cele 3 testate in cadrul proiectului
 • 1 raport de evaluare a FPC in turismul romanesc.