Rolul companiei in procesul implementarii proiectelor

 

    1. stabilirea graficului de achizitii
    2. monitorizarea activitatilor specifice managemenului de proiect
    3. realizarea tuturor modificarilor contractuale: notificari, acte aditionale, adrese, raspunsuri clarificari, etc
    4. pregatirea dosarelor de achizitii (toata documentatia)
    5. obtinerea avizelor pentru materiale publicitare de la departamentul avize din cadrul Organismul Intermediar
    6. sprijin  in organizarea tuturor evenimentelor (ex conferinta de lansare, conferinta de inchidere)
    7. intocmirea rapoartelor de progres
    8. pregatirea si depunerea cererilor de rambursare pentru cheltuielile eligibile dar si pentru TVA.
    9. intocmirea cererilor  de prefinantare
    10. intocmirea graficelor  de depunere a cererilor de rambursare
    11. modificari bugetare
    12. intocmirea rapoartelor dupa vizitele de monitorizare
    13. suport si asistenta asigurata beneficiarului intre vizitele de monitorizare
    14. suport in atingerea indicatorilor
    15. stabilirea planului de lucru
    16. activitati specifice finalizarii proiectului: elaborare comunicat de presa privind inchiderea proiectului, elaborare invitatie de participare la conferinta de presa, elaborare prezentare power point cu rezultatele obtinute prin implementarea proiectului.

1.   Titlu proiect:  „Reabilitarea, modernizarea, dotarea si crearea de noi activitati in cadrul Centrului rezidential si al Centrului de zi pentru copii, de pe langa fundatia“Surorile Clarise ale Sfantului Sacrament” -   cod SMIS 13309

 

Obiectivul general al proiectului: modernizarea Centrului Multifunctional al Fundatiei “Surorile Clarise ale Sfantului Sacrament” – Braila in vederea depasirii standardele minime obligatorii in furnizarea serviciilor pentru asigurarea incluziunii sociale a copiilor defavorizati, precum si  a cresterii accesului  la servicii a populatiei din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romaniei.

Descriere proiect:

- perioada de implementare – 16 luni

- regiunea de implementare: Regiunea Sud Est – Municipiul Braila, judetul Braila

- rezultate asteptate: stabilirea planului de lucru necesar implementarii proiectului, calendarul achizitiilor stabilit, contract de prestari servicii audit financiar extern, contract de prestari servicii  management de proiect, contract prestari servicii publicitate si informare, contract prestari servicii dirigintie de santier, documentatie de achizitie atribuire contract de executie lucrari, contract de atribuire executie lucrari de constructii montaj, proces verbal de predare a amplasamentului, comunicat de presa si 50 invitatii la conferinta de presa, 6 stiri despre implementarea proiectului in presa scrisa, 4 stiri in presa audio-video, fotografii de la conferinta de presa de deschidere a proiectului si finalizarea acestuia, 600 pliante, 1 banner, 1 panou de santier in lucru, 1 placa permanent, 146,60 mp suprafata in corpul C1 – cladire veche neutilizata pentru servicii sociale in prezent – destinat dezvoltarii serviciului Centrului de Zi, cu capacitate de primire de 12 copii in mod simultan. Se va obtine o suprafata in plus de cea existenta de 36,80 mp prin amenajarea podului si reabilitarea si recompartimentarea corpului de cladire, corp de cladire C 3 modernizat  cu termoizolarea acoperisului si sistem suplimentar de preparare a apei calde prin panouri solare instalate si retea de distributie conexa; performanta energetica crescuta, economisirea la cheltuielile de intretinere, retele exterioare refacute si suplimentate de alimentare cu apa calda si rece, canalizare, incalzire, Aviz de functionare ISCIR, 15 locuri de munca create in perioada de executie a lucrarilor.

Principalele activitati: Achizitionarea serviciilor specifice auditului financiar extern, a serviciilor de consultanta manageriala, serviciilor de informare si publicitate, serviciilor de  asistenta tehnica – dirigintie de santier, atribuirea contractului de executie, elaborarea documentatiei de atribuire, transmiterea invitatiei de participare si punerea la dispozitia operatorilor economici a informatiilor solicitate, primirea si evaluarea ofertelor, elaborarea si semnarea contractului de atribuire, informare si publicitate specifice inceperii implementarii proiectului, realizarea pliantelor, afiselor si a unui banner – prima etapa, sustinerea conferintei de presa, realizarea si instalarea panoului pentru santierul de constructii, executia lucrarilor de constructie montaj conform proiectului tehnic si a detaliilor de  executie, executia lucrarilor retelelor exterioare, executia lucrari reabilitare, executia Modernizarea Corpului C3, executie lucrari amenajari exterioare, montaj echipamente, probe si teste tehnologice, obtinerea avize de functionare (ISCIR), monitorizarea si supervizarea lucrarilor prin diriginte de santier atestat, activitatea de achizitie necesare dotarilor cu echipament, informare si publicitate specifice finalizarii proiectului, lansarea comunicatului de presa si a invitatiei de participare la conferinta de presa, sustinerea conferintei de presa pentru incheierea proiectului, realizarea si instalarea placii permanente, coordonarea activitatilor financiare si de auditare, coordonare si monitorizare activitatilor specifice managementului proiectului.

)

2.     Titlu proiect:  „Extindere, supraetajare c2 si amenajare curte – Fundatia “Sf. Ioan Bosco”, Centru de zi “Dominic Savio”" -   cod SMIS 13647

 

Obiectivul general al proiectului: dezvolte serviciile sociale ale centrului social cu destinaţie multifuncţională al Fundaţiei Sf. Ioan Bosco din Bacau în vederea asigurării incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor defavorizaţi, precum şi  a creşterii accesului  la servicii pentru populaţia din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, prin extinderea şi amenajarea infrastructurii de acordare a serviciilor sociale..

Descriere proiect:

- perioada de implementare – 18 luni

- regiunea de implementare: Regiunea nord Est – Municipiul Bacau, judetul Bacau

- rezultate asteptate:  contract de prestari servicii audit financiar extern, contract de prestari servicii  management de proiect, contract prestari servicii publicitate si informare, contract prestari servicii dirigintie de santier, documentatie de achizitie atribuire contract de executie lucrari, contract de atribuire executie lucrari de constructii montaj, documentaţie de achiziţie atribuire contract de execuţie lucrări; proces verbal de predare a amplasamentului; 6 ştiri despre implementarea proiectului în presa scrisă; 4 ştiri în presa audio-video; fotografii de la conferinţa de presă finala; 50 de brosuri cu prezentarea implementarii si facilitatilor create prin proiect; 1 banner; 1 panou de şantier în lucru; 1 placă permanentă; etichete cu semnatura POR pentru echipamente; Echipamente etichetate; Aviz de funcţionare ISCIR; 20 locuri de muncă create în perioadă de execuţie a lucrărilor; Serviciul Comunitar  pentru Integrarea Socială a Tinerilor acreditat; Proces verbal de recepţie a lucrărilor de construcţii.

Principalele activitati: Achizitionarea serviciilor specifice auditului financiar extern, a serviciilor de consultanta manageriala, serviciilor de informare si publicitate, serviciilor de  asistenta tehnica – dirigintie de santier, atribuirea contractului de executie, elaborarea documentatiei de atribuire, transmiterea invitatiei de participare si punerea la dispozitia operatorilor economici a informatiilor solicitate, primirea si evaluarea ofertelor, elaborarea si semnarea contractului de atribuire, informare si publicitate specifice inceperii implementarii proiectului, realizarea si instalarea panoului pentru santierul de constructii, lansarea comunicatului de presă privind demarea proiectului; realizarea materialelor publicitare – 1 banner; predare amplasamentului, organizare de şantier, executie lucrari de constructie – infrastructura extindere, executie lucrari de constructie – suprastructura extindere, executie lucrari constructie – supraetajare, executie instalatii, utilaj si montaj utilaje, finisaje, racorduri si retele exterioare, amenajarea terenului de sport, receptie lucrari de constructii si instalatii, monitorizarea si supervizarea lucrarilor prin dirigintele de santier atestat, ctivitatea de achiziţie necesare dotărilor cu echipament – etapa a doua achiziţii, activitatea de achizitie necesare dotarilor cu echipament, informare si publicitate specifice finalizarii proiectului, lansarea comunicatului de presa si a invitatiei de participare la conferinta de presa, sustinerea conferintei de presa pentru incheierea proiectului, realizarea si instalarea placii permanente, coordonarea activitatilor financiare si de auditare, coordonare si monitorizare activitatilor specifice managementului proiectului.

Puteti urmari stirea cu privire la inaugurarea Centrului de zi Dominic Savio, din data de 19 martie 2013, pe site-ul Realitatea Tv Bacau: http://webtv.realitatea.net/jurnalelocale/jurnalul-realitatea-tv-bacau-18-10-19-03-2013_907603.html?p=2

 

3.     Titlu proiect:  „Dezvoltarea centrului social al Asociatiei „Casa Sperantei” – Campina -   cod SMIS 19912

 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie susţinerea şi dezvoltarea sistemului de servicii sociale din Regiunea de Dezvoltare MUNTENIA SUD, respectiv, judetul Prahova şi Municipiul Câmpina, în vederea asigurarii accesului egal la servicii a populatiei, a incluziunii sociale a copiilor defavorizati  si a creşterii calitaţii vieţii, prin  dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale ale centrului social al Asociaţiei Casa Speranţei din Municipiul Câmpina.

Descriere proiect:

- perioada de implementare – 15 luni

- regiunea de implementare: Regiunea Sud Muntenia – Municipiul Campina, judetul Prahova

- rezultate asteptate:  proiect tehnic elaborat; avize de aprobare a proiectului tehnic; contract de prestări servicii audit financiar extern; contract prestări servicii realizare materiale publicitare; contracte prestari servicii de consultanta; contract prestări servicii diriginţie de şantier; documentaţie de achiziţie atribuire contract de execuţie lucrări; contract de atribuire execuţie lucrări de construcţii montaj; aviz de funcţionare ISCIR; 1 loc de muncă create în perioada de implementare a proiectului; 4 ştiri despre implementarea proiectului în presa scrisă; 2 ştiri în presa audio-video; fotografii de la conferinţa de presă de deschidere a proiectului şi finalizarea acestuia; 1 banner; 1 panou de şantier în lucru; 1 placă permanentă; 60 de brosuri; 1.105,60 mp utili modernizati – spatii pentru activitatile centrului rezidential; 301,20 mp utili – spatii  noi pentru activitatile centrului rezidential si ingrijire de tip familial (260,59 mp relizati prin consolidare si modernizare si  246,81 mp utili realizati prin extindere); 42 panori fotovoltaice; 6 panouri solare pentru producere apacalda; retele exterioare refacute si suplimentate de alimentare cu apa calda si rece, canalizare, incalzire; amenajari exterioare realizate (alei pietonale, refacerea spatiilor exterioare dupa finalizarea lucrarilor); 39 de locuri de munca pe perioada de executie personal muncitor, calificat si necalificat; aviz de funcţionare ISCIR; proces verbal de recepţie a lucrărilor de construcţii si montaj.

 

Principalele activitati: Achizitionarea serviciilor specifice auditului financiar extern, a serviciilor de consultanta manageriala, serviciilor de informare si publicitate, serviciilor de  asistenta tehnica – dirigintie de santier, atribuirea contractului de executie, elaborarea documentatiei de atribuire, transmiterea invitatiei de participare si punerea la dispozitia operatorilor economici a informatiilor solicitate, primirea si evaluarea ofertelor, elaborarea si semnarea contractului de atribuire, informare si publicitate specifice inceperii implementarii proiectului, realizarea si instalarea panoului pentru santierul de constructii, lansarea comunicatului de presă privind demarea proiectului; realizarea materialelor publicitare – 1 banner; predare amplasamentului, organizare de şantier, execuţia lucrărilor de construcţii – montaj conform proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; executia lucrărilor pentru urmatoarele  obiecte a căror descriere detaliată este realizată la pct. 2.3.2 din cererea de finanțare  și in Studiul de Fezabilitate; montaj echipamente. probe şi teste tehnologice. obţinerea avize de funcţionare (ISCIR); recepţia lucrărilor de construcţie şi instalaţii; monitorizarea şi supervizarea lucrărilor prin diriginte de şantier atestat.; achizitionarea de echipamente de mobilier specific si instalare pentru centrul rezidential, achizitionarea de echipamente sportive pentru activitatile specifice de sport si petrecere a timpului liber, achizitionarea echipamente pentru dotarea spalatoriei centrului rezidential cu echipamente de tip industrial (instalatie calcat cazarmament, instalatie cu abur,  uscator) si pentru asigurarea curateniei (masini de spalat, aspirator), achizitionarea si instalarea de Centrala telefonica 24 (16+8) posturi + PC  (SKYPE), achiziţii echipamente IT şi software necesare pentru salile de studiu si atelier de deprinderi de viata independenta, receptia si instalarea bunurilor achizitionate, informare si publicitate specifice finalizarii proiectului, lansarea comunicatului de presa si a invitatiei de participare la conferinta de presa, sustinerea conferintei de presa pentru incheierea proiectului, realizarea si instalarea placii permanente, coordonarea activitatilor financiare si de auditare, coordonare si monitorizare activitatilor specifice managementului proiectului.