Actiuni interprinse de companie in activitatea de consultanta – perioada de  pre-contractare

- analiza oportunitatilor de actiune pe urmatoarele subsectoare: gestiunea deseurilor de orice natura si/sau provenienta sau origine; refacerea mediului si interventia imediata in caz de poluare a mediului in general; reciclarea, recuperarea directa si indirecta si comercializarea hartiei, deseurilor reutilizabile de orice fel, asa cum sunt definite de normele europene nationale si regionale; consultanta tehnica si comerciala, studii de proiect, serviciile si interventiile realizate pentru analizarea, cercetarea si rezolvarea problemelor societatilor in domeniul ecologiei, de mediu;

- analiza mediului privat precum si investitiilor finantate din  fondurile europene pentru dezvoltarea infrastructurii de management in special cel al deseurilor municipale;

- accesarea portalelor dedicate fondurilor structurale şi de coeziune si identificarea materialerlor bibliografice necesare pentru identificarea si valorificarea oportunitatilor oferite in domeniul dezvoltarii şi extinderea infrastructurii de mediu;

- studierea Prezentarii generale  POS Mediu si a Documentului Cadru de Implementare POS Mediu;

- studierea  si sistematizarea informatiilor din: Ghid general evaluare si pregatire proiecte, Ghid DMI 2.1, Ghid DMI 2.2.;

- descarcarea si organizarea materialelor bibliografice;

- sistematizarea informatiilor generale referitoare la Axa 2, DMI 2., identificate ca si potentiale arii de activitate pentru beneficiar;

- analiza in detaliu a Axei prioritare 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor  „contaminate”;

- identificarea oportunitatilor de actiune in acest sector;

- accesarea portalurilor dedicate fondurilor structurale şi de coeziune si identificarea materialerlor bibliografice necesare pentru intelegerea reglementarilor care guverneaza aceasta arie  si valorificarea oportunitatilor oferite in domeniul dezvoltarii şi extinderii infrastructurii de mediu;

- analiza reglementarilor legate de activitatile de promovare asociate activitatilor de  dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor si identificarea impactului pe care acest lucru il are asupra modalitatii de furnizare a serviciilor;

- studiul Manuaului de Identitate Vizuala POS Mediu si a Planului de Comunicare 2007-2013;

- analiza Listei de proiecte contractate din  POS Mediu pana la data curenta;

- analiza in detaliu a proiectelor aflate in lucru pe Axa 2 (DMI 2.1) si a activitatilor asumate de catre beneficiari in cadrul acestora in vederea identificarii serviciilor care urmeaza a fi externalizate de catre autoritatile locale (Consiliile judetene), in calitate de beneficiari ai proiectului;

- identificarea mai multor directii posibile de actiune in cadrul axei 2:

  • achizitionarea/instalarea sistemelor de colectare selectiva;
  • constructia facilitatilor de sortare, reciclare, compostare;
  • achizitionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
  • constructia facilitatilor de eliminare a deseurilor municipale;
  • recuperarea gazului provenit din depozite;
  • constructia facilitătilor adecvate pentru deseurile municipale periculoase;
  • inchiderea depozitelor de deseuri neconforme;
  • reabilitarea si ecologizarea terenurilor;
  • asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor, management şi publicitate, etc.

- identificarea stadiului de subcontractare a activitatilor si serviciilor pe Axa prioritara 2, (DMI 2.1); Analiza situaţiei Proiectelor Majore pe Axa 2 – Pos Mediu la 27.01.2012;

- analiza modului de derulare a procesului de achizitii publice pentru serviciile care reies din activitatile proiectului, sub aspectul mai multor indicatori (intarzieri la nivelul  procedurilor de atribuire, contestatii in curs, durata procesului de atribuire a contractelor, intarzieri in contractare, corectii financiare (neîndeplinirea obiectivelor proiectului, etc).